Gorące tematy:

Adwokatowi Markowi Feyginowi grożą ściganiem karnym za rzekome nielegalne ujawnienie akt sprawy Nadii Savchenko

Rosyjskie organy śledcze mogą wszcząć postępowanie karne przeciwko adwokatowi Nadii Savchenko, Markowi Feyginowi. Poinformował o tym w swoim oświadczeniu rzecznik prasowy Komitetu Śledczego (KŚ) Federacji Rosyjskiej Vladimir Markin. Fundacja Otwarty Dialog uważa, że ​​groźby ze strony KŚ są elementem nacisku na obrońców ukraińskiej więźniarki politycznej w przededniu procesu sądowego w sprawie Savchenko.

W dniu 02.07.2015 r. w informacji prasowej Vladimira Markina o zakończeniu przez Nadię Savchenko procesu zapoznawania się z materiałami postępowania karnego, stwierdzono: „… zwolennicy Savchenko podejmowali pozaprawne działania w jednym celu – aby zwolnić od odpowiedzialności karnej oskarżoną o popełnienie szczególnie poważnego przestępstwa. A kwintesencją tego było opublikowanie przez adwokatów Savchenko akt sprawy w internecie, mimo ostrzeżenia ich o odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego.”

Kilka dni wcześniej, w dniu 30.06.2015 r., adwokat Mark Feygin zaczął publikować materiały postępowania karnego przeciwko Nadii Savchenko. Między innymi, został opublikowany protokół przesłuchania jednego ze świadków w sprawie Savchenko – lidera samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) Igora Plotnitskiego. Według Marka Feygina, Plotnitskiy ma również brać udział w zbliżającym się procesie sądowym w charakterze świadka oskarżenia.

Oświadczenie KŚ na temat rzekomego uprzedzenia adwokatów o odpowiedzialności karnej jest manipulacją przepisami prawa. Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, śledczy mogą uprzedzić uczestników postępowania karnego o niedopuszczalności ujawniania informacji dotyczących postępowania przygotowawczego, lecz integralną częścią tego uprzedzenia stanowi uzyskanie od uczestnika postępowania karnego pisemnego zobowiązania do zachowania poufności informacji dotyczących postępowania przygotowawczego (Art. 161, ustęp 2 KPK FR).

Śledczy KŚ dwukrotnie (w październiku 2014 r. i w maju 2015 r.) próbowali uzyskać od adwokatów Nadii Savchenko – Marka Feygina, Nikolaya Polozova i Ilyi Novikova – pisemne zobowiązanie do zachowania poufności informacji i dwukrotnie spotkali się z odmową prawników. Ostatnia odmowa została oficjalnie rejestrowana w obecności świadków.

Warto zauważyć, że maksymalny wyrok za ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego zgodnie z Kodeksem Karnym Federacji Rosyjskiej wynosi 3 miesiące aresztu (Art. 310 KK FR), ale znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje może mieć odsunięcie Marka Feygina i jego zespołu prawnego od obrony ukraińskiej więźniarki politycznej Nadii Savchenko w procesie sądowym. Obecnie Nadia Savchenko i jej obrońcy zakończyli zapoznawanie się z materiałami postępowania karnego, co oznacza rychłe rozpoczęcie rozpatrywania sprawy pod kątem merytorycznym. Właśnie w tak ważnym momencie śledczy mogą podjąć próbę odsunięcia adwokatów od sprawy.

W warunkach niesprawiedliwości systemu ścigania, która kieruje się nie przepisami prawa, lecz interesem politycznym, rozpowszechnianie informacji jedynym sposobem, aby doprowadzić do uwolnienia Nadii Savchenko. I odwrotnie, izolowanie sprawy przed szeroką publiką nieuchronnie doprowadzi do wyroku skazującego.

Fundacja Otwarty Dialog niniejszym wyraża protest w związku z ewentualnym wszczęciem postępowania karnego przeciwko Markowi Feyginowi. Adwokat nie może być ścigany karnie za działania mające na celu obronę swojego klienta. Niniejszym wzywamy społeczność międzynarodową do uważnego monitorowania rozwoju wydarzeń w tej sprawie, aby nie dopuścić do ewentualnego łamania prawa.

Wszystkie osoby, pragnące poprzeć nasze żądania, proszone są o przesyłanie apeli na następujące adresy:

 • Przewodnicząca PACE Anne Brasseur – e-mail: [email protected], tel.: +33 88 41 23 41;
 • Przewodniczący ZP OBWE Ilkka Kanerva – e-mail: [email protected], tel.: +358 9 432 3055; +358 9 432 3529;
 • Wysoka Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini – Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-mail: [email protected], tel.: +32 2 584 11 11; +32 2 295 71 69;
 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz – Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, e-mail: [email protected], tel.: +32 2 28 45503 (Bruksela), +33 3 88 1 75503 (Strasburg);
 • Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker – Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-mail:[email protected];
 • Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk – Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Brussels, e-mail: [email protected], tel.: +32 2 28 15650;
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al Hussein – Palais des Nations CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel.: +41 22 917 9220;
 • Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ – International Commission of Jurists) – 1211 Geneva 8, Rue des Bains 33, P.O. Box 91, tel.: +41 (0)22 979 38 00;
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników (American Bar Association – oddział w Moskwie) – 121069, Moskwa, ul. Povarskaya 20, lok. 32,tel. +7(095) 956-6303, e-mail: [email protected];
 • Stowarzyszenie Prawników Rosji – 119134, Moskwa, ul. Bolshaya Yakimanka 24, lok. 406;
 • Światowe Stowarzyszenie Prawników (World Jurist Association) – Maryland 20814, USA, 7910 Woodmont Avenue Suite 1440, Bethesda.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Andriy Osavoliuk – [email protected]
Lyudmyla Kozlovska – [email protected]