Gorące tematy:

Przedstawicielom opozycji kazachstańskiej odmówiono wyjazdu do Parlamentu Europejskiego

Lider ruchu młodzieżowego Zhanbolat Mamay i reżyser teatralny Bolat Atabayev otrzymali decyzje odmowne w sprawie wyjazdu z Kazachstanu w celu uczestnictwa w spotkaniu na temat praw człowieka i wolności słowa.

Na początku kwietnia, reżyser teatralny Bolat Atabayev i przywódca ruchu młodzieżowego „Rukh Pen Til” Zhanbolat Mamay otrzymali zaproszenie na spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego w celu omówienia sytuacji politycznej w Kazachstanie. Grupa dochodzeniowo-śledcza z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu argumentuje odmowę tym, iż Zhanbolat Mamay i Bolat Atabayev mają status oskarżonych o czyn z artykułu 164 ustęp 3 Kodeksu Karnego RK – „podżeganie do nienawiści społecznej, narodowej, plemiennej, rasowej lub religijnej”. Zgodnie z tekstem Decyzji o odmowie pozytywnego rozpatrzenia wniosku adwokata, które otrzymał S.Musin, adwokat Zhanbolata Mamaya, „ich nieobecność w związku z wyjazdem do jakiegokolwiek innego miejsca doprowadzi do zakłócenia zaplanowanych czynności dochodzeniowych, co może utrudnić obiektywne przeprowadzenie śledztwa i procesu sądowego”.

Podczas konferencji prasowej, w dniu 13.03.2012 r., Bolat Atabayev skomentował sytuację związaną z aresztowaniami działaczy partii „Alga!” i innych działaczy społecznych, wyrażając pogląd, że KBN zamierza przedstawić oskarżonych w sprawie jako członków zorganizowanej grupy przestępczej (ZGP). Już w dniu 28.03.2012 r. Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu wydała komunikat prasowy informujący, że w kraju zapobieżono aktom terrorystycznym w mieście Almaty na etapie ich przygotowywania. Według oficjalnej wersji, ataki były zorganizowane przez Aleksandra Pavlova, byłego szefa ochrony Mukhtara Ablyazova.

Fundacja „Otwarty Dialog” wyraża zaniepokojenie faktem odmowy wyjazdu, wydanej Zhanbolatowi Mamayowi i Bolatowi Atabaevowi. Postrzegamy to jako lekceważenie przez władze Kazachstanu paragrafu 14 Rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Kazachstanu z dnia 15.03.2012 r. Zgodnie z tym punktem, UE „wyraża oburzenie z powodu aresztowań liderów opozycji i dziennikarzy od stycznia 2012 roku i wzywa rząd Kazachstanu do zaprzestania prześladowań przedstawicieli opozycji politycznej i niezależnych mediów w kraju, oraz do uwolnienia wszystkich osób aresztowanych pod zarzutami, które są umotywowane politycznie”.

Apelujemy do władz Kazachstanu, aby dały możliwość Zhanbolatowi Mamayowi i Bolatowi Atabaevowi do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji, przypominając o punkcie 18 wspomnianej rezolucji, zgodnie z którym, Unia Europejska „wzywa do wzmocnienia dialogu w celu poprawienia jego efektywności i koncentracji na wynikach, a także umożliwienia uczestnictwa w dialogu członkom społeczeństwa obywatelskiego”.