Gorące tematy:

Parlament Austrii o nieszczelnym mechanizmie Interpolu i prześladowaniu Artura Trofimova

10 czerwca 2015 r. członkowie Komisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Austrii debatowali o wykorzystywaniu braku mechanizmów kontrolnych Interpolu przez państwa autorytarne do prześladowania oponentów politycznych oraz o sprawie Artura Trofimova, sojusznika kazachstańskiej opozycji, którego ekstradycji z Austrii domaga się Kazachstan działając w sojuszu z Rosją. Debata jest następstwem misji prowadzonej przez Fundację Otwarty Dialog na rzecz zreformowania systemu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych.

Spotkanie komisji austriackiego parlamentu poświęcone erozji Interpolu i Arturowi Trofimovowi jest pokłosiem m.in. działań Fundacji Otwarty Dialog podjętych podczas Zimowej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która odbyła się w lutym b.r. w Wiedniu i poświęcona była problemom naruszeń praw człowieka migrantów. Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Lyudmyla Kozlovska, redaktor niezależnej gazety „Respublika”, Irina Petrushova, rosyjski przedsiębiorca i ofiara nadużywania systemu Interpolu, Artur Trofimov oraz Tomasz Kłosowicz z ODF odbyli szereg spotkań z delegatami do ZP OBWE, misjami dyplomatycznymi państw członkowskich OBWE, a także przedstawicielami OBWE i lokalnymi dziennikarzami. Jednym z wiodących tematów spotkań był proceder wykorzystywania Interpolu przez kraje niedemokratyczne, które nagminnie wykorzystują lukę w systemie do prześladowania swoich przeciwników. O ofiarach tzw. „czerwonego powiadomienia” delegacja ODF rozmawiała m.in. z Judith Schwentner z austriackiej Partii Zielonych, tradycyjnie zaangażowanej w kwestie obrony praw człowieka.

ODF zwrócił się do austriackich parlamentarzystów z prośbą o wsparcie w przyznaniu A.Trofimowi azylu politycznego.

Konkretne sprawy uchodźców politycznych ściganych przez kraje autorytarne, które wystosowują za nimi wnioski motywowane politycznie, Fundacja szczegółowo opisała w ostatnim raporcie. Opracowanie z wymienionymi 44 przypadkami naruszeń jak również raport poświęcony sprawie Artura Trofimova zostały przesłane do członków austriackich komisji parlamentarnych ds. praw człowieka, spraw zagranicznych, UE oraz sprawiedliwości. Jednocześnie ODF zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą o wsparcie działacza w przyznaniu mu azylu politycznego w Austrii.

Artur Trofimov jest oskarżony w ramach rosyjskiego postępowania karnego prowadzonego przeciwko kazachskiemu opozycjoniście Mukhtarowi Ablyazovowi. O ekstradycję Trofimova, za pośrednictwem Rosji, zabiega Kazachstan. Austria odmówiła Rosji wydania Trofimova i udzieliła mu ochrony uzupełniającej. Jednak w ramach międzynarodowej współpracy prawnej, strona austriacka wszczęła sprawę przeciwko Trofimovowi, rozważając zarzuty wysunięte przez rosyjskie organy śledcze.