Gorące tematy:

“Ukraiński Świat” – Centrum pomocy

Przy Nowym Świecie 63 w Warszawie otwarte zostało centrum „Ukraiński Świat“, w którym świadczona jest pomoc prawna i psychologiczna dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. 

„Ukraiński Świat“ jest platformą pomocy, która powstała w związku z tragicznymi wydarzeniami na Majdanie. Na miejscu co tydzień prowadzone są konsultacje i spotkania, podczas których pomagamy m.in. znaleźć pracę w Polsce, czy szkołę dla dzieci uchodźców.

Wszelka pomoc psychologiczna i prawna świadczona jest zarówno w języku ukraińskim jak i rosyjskim.

Pomocą psychologiczną objęte są m.in. osoby po traumatycznych doświadczeniach. Wsparcia rannym i poszkodowanym aktywistom Majdanu, znajdującym się w polskich szpitalach udzielaNatalia Basko. Natalia jest z wykształcenia psychologiem, a z pochodzenia Ukrainką od lat mieszkającą w Polsce. Jej zadaniem jest m.in. odwiedzanie rannych w szpitalach. Pomoc wyraża się często w najprostszych czynnościach. Ważne jest stałe monitorowanie potrzeb pacjentów i przekazywanie informacji zwrotnej personelowi szpitala. Świadczona pomoc psychologiczna polega także na utrzymywaniu kontaktu z rannymi, zdobywaniu ich zaufania, towarzyszeniu w trudnych chwilach – przed i po zabiegach i operacjach. Dużym ułatwieniem jest znajomość języka ukraińskiego. Natalia uczestniczy m.in. w badaniach pacjentów, służąc jako tłumacz podczas operacji, zabiegów i lekarskich kontroli. Pomoc obejmuje także zakup protez i leków. 

Natalia Basko

W ramach pomocy prawnej prowadzimy konsultacje dotyczące procedury uchodźczej, przedłużania czasowego pobytu w Polsce, uzyskania zezwolenia na pracę, a także spraw dotyczących małżeństwa z cudzoziemcem, praw rodzicielskich, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podpisywania umowy najmu. Nasi wolontariusze pośredniczą także w kontaktach z ambasadą w celu wyrobienia paszportu lub wizy. 

W „Ukraińskim świecie” organizowane są także warsztaty, spotkania indywidualne i grupowe poświęcone sposobom aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy w Polsce. Naszym celem jest pomoc w adaptacji i przyswojeniu nowych warunków życia w obcym kraju.

W centrum dyżury odbywają – oprócz pracowników Fundacji, wolontariusze, którzy pomagają w tłumaczeniach, znajdywaniu lokum oraz zbiórce ubrań, leków i innych artykułów pierwszej potrzeby.