Fundacja wzięła udział w wysłuchaniu Komitetu ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nt. nadużywania Interpolu

8 czerwca 2015 | Autor:

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin