Gorące tematy:

Konferencja „Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku”

O konsekwencjach konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego rozmawiali w dniach 28-29 maja eksperci z Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. z Polski i Ukrainy. Nad współfinansowaną przez MON i zorganizowaną przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej (AON) konferencją patronat honorowy objął Podsekretarz Stanu, dr hab. Robert Kupiecki. Obok sesji plenarnej debatowano w ramach dwóch sesji tematycznych, poświęconym skutkom konfliktu dla Rosji i Ukrainy oraz Polski, NATO i Unii Europejskiej. Jednym z patronów wydarzenia była Fundacja Otwarty Dialog.

Konferencję otworzył Rektor Akademii Obrony Narodowej prof. dr hab. Dariusz Kozerawski wraz z Rektorem Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka prof. dr hab. Igorem Tsependą. Głos zabrali także Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych WBN AON płk. dr hab. Ryszard Niedźwiecki oraz Podsekretarz Stanu MON dr hab. Robert Kupiecki.

Podczas sesji plenarnej o przebiegu konfliktu na Ukrainie, jego znaczeniu dla bezpieczeństwa Europy, czy roli Zachodu rozmawiali ukraińscy naukowcy: Prof. dr hab. Tetiana Nagornyak, Prof. dr hab. Sergiy Troyan, Prof. dr hab. Igor Todorov oraz eksperci z Polski: Prof. dr hab. Roman Bäcker, Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Prof. dr hab. Marek Pietraś. Debatę poprowadziła dr hab. Agnieszka Legucka. 

Po sesji plenarnej równolegle odbyły się także dwie sesje tematyczne. Pierwsza poświęcona skutkom działań zbrojnych na Ukrainie dla Polski, NATO i UE, druga konsekwencjom dla stron konfliktu. Rozmowy ekspertów moderowali dr hab. Agata Włodkowska-Bagan oraz dr Wiktor Ross. Głos w dyskusji zabrał m.in. Przewodniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek.

  • Partnerzy konferencji: Instytut Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  • Patronat medialny: Nowa Europa Wschodnia
  • Patronat: Fundacja Otwarty Dialog oraz Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
  • Organizator konferencji: Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

Pobierz program konferencji