Gorące tematy:

Chorwacka europarlamentarzystka zwraca uwagę KE na problem ochrony dysydentów

Ruza Tomasic zwróciła się do Komisji Europejskiej w pisemnym zapytaniu w sprawie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz sprawy kazachstańskiego działacza, Muratbeka Ketebayeva.

Jak zwróciła uwagę chorwacka europarlamentarzystka, wspieranie obrońców praw człowieka jest jednym z priorytetów prowadzonej przez UE polityki zagranicznej w obszarze praw człowieka. Jednak zdarza się, że ochrona przyznana przez dany kraj nie jest uznawana przez inny kraj członkowski UE. Do nieuznania ochrony przyznanej przez jeden z unijnych krajów doszło w przypadku Muratbeka Ketebayeva. Działacz uzyskał status uchodźcy w Polsce, mimo to został aresztowany w Hiszpanii na podstawie „czerwonego alertu” Interpolu, wystosowanego przez Kazachstan.

Tomasic w piśmie zapytała Komisję Europejską, czy zamierza rozwiązać problem ochrony dysydentów z krajów trzecich i jakie środki zamierza przedsięwziąć w tej sprawie. A także, czy urzędnicy są świadomi przypadków naruszeń mechanizmów Interpolu przez kraje autorytarne, które przedkładają politycznie motywowane wnioski, by prześladować swoich oponentów.

Zobacz pisemne zapytanie