Gorące tematy:

Wystawa „Historie bez zakończenia” – prawa człowieka na Północnym Kaukazie

„Historie bez zakończenia”, czyli wystawa poświęcona przemocy i bezkarności szerzącym się na Północnym Kaukazie, od 26 maja dostępna będzie w „Ukraińskim Świecie”. Podczas wernisażu odbędzie się także projekcja filmu „Wyznanie Zelima” oraz dyskusja z obrońcom praw człowieka z regionu.

Wystawa poświęcona jest dwunastu mieszkańcom Północnego Kaukazu. W ich życiorysach odbija się współczesna historia regionu, obrazująca tragiczną sytuację w dziedzinie praw człowieka. Celem wystawy jest z jednej strony zwrócenie uwagi świata na problemy tego regionu, z drugiej okazanie wsparcia obrońcom praw człowieka w ich walce o sprawiedliwość. 

Wernisaż wystawy: 26 maja 2015, godz. 17:00
Miejsce: „Ukraiński Świat”, Nowy Świat 63, Warszawa