Gorące tematy:

Oświadczenie o możliwych próbach zdyskredytowania Fundacji Otwarty Dialog i jej pracowników

18.04.2012, Lublin

Pracownicy Fundacji Otwarty Dialog niniejszym oświadczają, że rząd Kazachstanu może podjąć próby dyskredytacji Fundacji w celu wyeliminowania Fundacji jako jednego ze źródeł niezależnych informacji na temat sytuacji dotyczącej praw człowieka i wolności mass mediów w Kazachstanie.

Takie obawy pojawiły się na podstawie wielokrotnych ostrzeżeń ze strony partnerów Fundacji  oraz na podstawie wypowiedzi pana Erika Utembaeva podczas spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o „dezinformowaniu Wspólnoty Europejskiej” przez   działaczy Fundacji.

W ostatnich miesiącach, Fundacja Otwarty Dialog wraz z brukselskimi partnerami – międzynarodowymi organizacjami na rzecz obrony praw człowieka: Open Society Institute, Human Rights Watch, EUCAM oraz z wieloma przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie, Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Ukrainie aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu inicjatywy wspólnej Rezolucji Parlamentu Europejskiego. Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji jest stały monitoring oraz informowanie na temat przestrzegania przez Kazachstan podstawowych zasad związanych z ochroną praw człowieka i wolnością słowa.

W kwietniu 2012 roku, Pan Utembaev odejdzie ze stanowiska szefa Przedstawicielstwa Republiki Kazachstanu w Unii Europejskiej i zajmie stanowisko ambasadora Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Taka decyzja rządu w Astanie może być spowodowana ochłodzeniem stosunków między UE a Kazachstanem po wydaniu wspólnej rezolucji wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim w sprawie Kazachstanu w dniu 15.03.2012 r. Głównym przesłaniem dokumentu jest wezwanie władz Kazachstanu do rezygnacji z siłowych i represyjnych metod komunikacji ze społeczeństwem obywatelskim, przestrzegania międzynarodowych zobowiązań podjętych wcześniej, przejrzystości dochodzenia w sprawie tragedii w Zhanaozenie oraz uwolnienia więźniów politycznych. Jest oczywiste, że usunięcie pana Utembaeva ze stanowiska szefa Przedstawicielstwa Republiki Kazachstanu w Unii Europejskiej i jego nominacja na stanowisko Ambasadora Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej jest w rzeczywistości obniżeniem jego statusu dyplomatycznego.

W związku z powyższym, Fundacja Otwarty Dialog zwraca się z prośbą o powiadamianie jej o próbach rozpowszechniania informacji, dyskredytujących działalność Fundacji, na adres e-mail: [email protected] oraz apeluje, aby nie ulegać prowokacjom.