Gorące tematy:

Rada Najwyższa przegłosowała „listę Savchenko”

W dniu 23.04.2015 r. Rada Najwyższa przegłosowała uchwałę „O wprowadzeniu sankcji personalnych przeciwko osobom ponoszącym odpowiedzialność za nielegalne aresztowanie Nadii Savchenko”. O nałożenie sankcji na rosyjskich urzędników i oficjeli mających związek z podjęciem decyzji o porwaniu, tymczasowym aresztowaniu i ściganiu karnym ukraińskiej porucznik apelowała wcześniej Fundacja Otwarty Dialog, w sporządzonej „Liście Savchenko”. Na jej podstawie, deputowany Ivan Krulko wraz z grupą ukraińskich parlamentarzystów złożyli projekt uchwały, który uzyskał akceptację parlamentu.

Nadiya Savchenko

ukraińska porucznik

porwana przez FSB

Savchenko brała udział w Antyterrorystycznej Operacji. 17 czerwca została wzięta do niewoli przez prorosyjskich separatystów. Przy ich udziale oraz we współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi została nielegalnie przewieziona do Rosji, gdzie wszczęto przeciwko niej sprawę karną.

Jednocześnie Rada Najwyższa Ukrainy zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej o uwzględnienie i wprowadzenie sankcji wobec wymienionych w przegłosowanej uchwale urzędników. Deputowani zwrócili się między innymi do Parlamentu Europejskiego, PACE, Komisji Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, ONZ, Kongresu oraz władz innych państw demokratycznych. Parlament uchwalił również odezwę do prezydenta Rosji, apelując o „wykorzystanie wszystkich swoich wpływów na nielegalne ugrupowania zbrojne, działające w poszczególnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego w Ukrainie, w celu jak najszybszego uwolnienia zakładników i osób nielegalnie przetrzymywanych, zgodnie z zasadą „wszyscy za wszystkich”.

Biorąc pod uwagę cynizm i wymiar polityczny postępowania sądowego, prowadzonego przez rosyjski wymiar sprawiedliwości, uważamy, iż uzyskanie międzynarodowego wsparcia w postaci podobnych uchwał i sankcji jest niezbędne do uwolnienia Savchenko. Dopiero solidarne, zbiorowe wysiłki wspólnoty europejskiej mogą wywrzeć odpowiednią presję na rosyjskie władze.

  • Sporządzona przez Fundację Otwarty Dialog „lista Savchenko”: odfoundation.eu
  • Ustawa przyjęta przez Radę Najwyższą: rada.gov.ua