Gorące tematy:

Zhanaozen: poszkodowany policjant zrzekł się roszczeń przeciwko oskarżonym

 

Podczas przesłuchania w sprawie tragicznych wydarzeń w Zhanaozenie w dniu 16.12.2011 r. poszkodowany policjant odstąpił od roszczeń wobec oskarżonych.

Według policjanta, został on wysłany na plac centralny Zhanaozenu w dniu 16.12.2011r. w celu utrzymywania porządku publicznego. Według jego zeznań, stał on blisko sceny, a gdy wybuchły zamieszki, został ranny; został uderzony w głowę, a w wyniku uderzenia doznał urazu prawego oka. Podczas ataku nie widział napastnika, ale potwierdził, że z własnej woli zrzeka się roszczeń wobec oskarżonych, oraz wnosi o wykreślenie go z listy osób poszkodowanych. Zapytany przez prawników, czy poznaje któregoś z oskarżonych, policjant zaprzeczył. Policjant powiedział również, że wraz z kolegami wyszedł na plac bez broni.

Biorąc pod uwagę, że w sprawach karnych 20-stu spośród 37-ciu oskarżonych znalazł się artykuł 321 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu („stosowanie przemocy wobec funkcjonariusza publicznego”), zrzeczenie się przez policjanta roszczeń wobec oskarżonych jest kolejnym dowodem na to, że sprawa ma charakter polityczny, a jej celem jest stłumienie opozycji w kraju.

W okresie od 27.03.2012 r. do 30.03.2012 r. swoje roszczenia wycofało około 25 osób spośród ponad 40 przesłuchanych.

W dniu 28.03.2012r. , 38 z 188 przedsiębiorców, uczestnicząc w sprawie w charakterze osób poszkodowanych całkowicie zrzekło się roszczeń finansowych w stosunku do oskarżonych. Na rozprawie zeznano również, że każdy właściciel jurty otrzymał od byłego akima (burmistrza) Zhanaozenu Oraka Sarbopeeva rękojmię, w której zagwarantował, że w przypadku uszkodzenia jurt zapłaci każdemu po dwa miliony tenge(około 10.125 Euro).

W dniu 30.03.2012 r. oskarżonego w sprawie zamieszek zhanaozeńskich Anuarbeka Tadzhenova przeniesiono do aresztu domowego z powodu chorej nogi. Według jego adwokata, Tadzhenov został ranny w prawą stopę. Po zastosowaniu leczenia, wewnętrzna strona stopy nadal gnije .

Przesłuchania sądowe w sprawie zamieszek w Zhanaozenie rozpoczęły się w dniu 27.03.2012 r. w Aktau – centrum administracyjnym Obwodu Mangistauskiego. Na ławie oskarżonych zasiadło 37 osób. Posiedzeniom przewodniczy sędzia Aralbay Nagashybaev, prokuraturę reprezentuje sześciu prokuratorów, a interesów oskarżonych broni 13 adwokatów.