Gorące tematy:

Mogherini odpowiada na zapytanie europarlamentarzystów ws. umowy o współpracę UE z Kazachstanem

Europarlamentarzyści z grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD) F. M. Castaldo , M. Valli oraz M. Zanni wystosowali pisemne zapytanie do Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, F. Mogherini ws. umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy (EPCA).

W swoim zapytaniu z lutego b.r.europarlametarzyści zwrócili uwagę na to, iż negocjacje toczące się między Unią a Kazachstanem stanowiły okazję do podkreślenia konieczności polepszenia standardów praw człowieka w Azji Centralnej.  Jednocześnie wyrazili zapokojenie wnioskami płynącymi z niedawno opublikowanego powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka w Kazachstanie. O naruszeniach, których dopuszczają się władze w Astanie, informują też międzynarodowe organizacje, takie jak Amnesty International czy HRW. Powołując się na te źródła europarlamentarzyści zapytali F. Mogherini m.in. o to czy wierzy, że Kazachstan wypełnił rekomendacje wymienione w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji dotyczących nowego EPCA.

Zdaniem Wysokiej Przedstawiciel podczas negocjacji poruszano tematy związane z wolnością słowa,  zrzeszania się, wyznania, praw kobiet oraz zapobieganiem stosowania tortur. Jak stwierdza Mogherini „UE zachęca kazachstańskie władze do rozważenia przyjęcia szeregu rekomendacji, które początkowo nie zostały poparte podczas drugiego cyklu powszechnego okresowego przeglądu w dniu 30 października 2014”. Jednocześnie Unia deklaruje gotowość do kontynuowania współpracy z Kazachstanem w dziedzinie praw człowieka. Mogherini przekonuje też, że EPCA kładzie silny nacisk na demokrację i praworządność, a także znaczenie praw człowieka i podstawowych wolności.  

W swoich raportach Fundacja Otwarty Dialog wciąż jednak zwraca uwagę na liczne naruszenia praw człowieka w Kazachstanie, podpisując się przy tym pod ostrzeżeniami wysuwanymi przez inne organizacje takie jak Amnesty International, czy HRW. Ściślejsza współpraca Unii i Kazachstanu nie może ignorować niewywiązywania się przez azjatycki reżim z zobowiązań międzynarodowych. Należy także zauważyć, że tekst porozumienia (EPCA) nie został jeszcze upubliczniony, pomimo że ostateczna wersja została już zaakceptowana i oficjalnie parafowana przez przedstawicieli UE i Kazachstanu na początku 2015 roku.