Gorące tematy:

Rada Najwyższa Ukrainy uwzględniła „Listę Savchenko” sporządzoną przez ODF przy konstruowaniu nowej uchwały

W Radzie Najwyższej Ukrainy został zarejestrowany projekt uchwały nakładającej sankcje przeciwko osobom, odpowiedzialnym za bezpodstawne przetrzymywanie w moskiewskim areszcie Nadii Savchenko – deputowanej ukraińskiego parlamentu i delegata Ukrainy do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

Nadiya Savchenko

ukraińska porucznik

porwana przez FSB

Savchenko brała udział w Antyterrorystycznej Operacji. 17 czerwca została wzięta do niewoli przez prorosyjskich separatystów. Przy ich udziale oraz we współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi została nielegalnie przewieziona do Rosji, gdzie wszczęto przeciwko niej sprawę karną.

Savchenko została porwana przez separatystów i przekazana rosyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Pomimo braku dowodów, oskarża się ją o udział w zabójstwach ludności cywilnej, w tym dwóch rosyjskich dziennikarzy. Ustalenia wskazujące na fakt, że w momencie ich śmierci Ukrainka była już w rękach przeciwnika, nie zniechęcają Rosjan.

Zaproponowana przez deputowanych lista, obejmuje 35 nazwisk. Wszystkie zostały zaczerpnięte ze stworzonej przez Fundację Otwarty Dialog „Listy Savchenko”. To już drugi raz, kiedy nasza lista została doceniona przez ukraińskie organy władzy i wykorzystana w ich pracy. Uprzednio, otrzymaliśmy podziękowania za wkład w pracę nad uwolnieniem Nadii od samego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Do projektu uchwały załączono dodatek w postaci apelu do wpływowych międzynarodowych i krajowych instytucji o zastosowanie podobnych sankcji wobec wymienionych osób, którego fragment cytujemy poniżej:

„(…) 24 lutego, dzięki inicjatywie Fundacji Otwarty Dialog, została opublikowana tzw. „Lista Savchenko” – spis osób odpowiedzialnych za bezprawne uwięzienie na terenie Federacji Rosyjskiej deputowanej Ukrainy, stałego delegata do PACE, Nadii Savchenko. Rada Najwyższa Ukrainy wezwała Radę Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej do wprowadzenia osobistych sankcji, przeciwko osobom, odpowiedzialnym za bezprawne więzienie na terenie Federacji Rosyjskiej deputowanej Ukrainy Nadii Savchenko. W związku z tym, Rada Najwyższa Ukrainy zwraca się do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskie, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kongresu USA, parlamentów i rządów innych demokratycznych państw świata, z prośbą, o niezwłoczne podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia sankcji przeciwko osobom [z opublikowanej listy].”

Pełna treść projektu uchwały i załączników dostępna jest na stronie internetowej Rady Najwyższej Ukrainy: rada.gov.ua