Gorące tematy:

Obrońcy praw człowieka złożyli zawiadomienie przeciwko byłemu prokuratorowi generalnemu Vitaliyowi Yaremie

Przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog złożyli wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko byłemu prokuratorowi generalnemu Vitaliemu Yaremie. Jest to już drugi wniosek skierowany do Viktora Szokina o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Yaremie w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa z Art. 367, ust. 2 Kodeksu Karnego Ukrainy („niedopełnienie obowiązków służbowych”). Już wcześniej, w dniu 19.02.2015 r. przedstawiciele Fundacji złożyli oświadczenia dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych przez Yaremę na stanowisku prokuratora generalnego.

Obrońcy praw człowieka opisali przykłady nieprawidłowości w postępowaniach przygotowawczych wobec członków reżimu Yanukovycha przez GPU za kadencji Vitaliya Yaremy. Niektórzy ze współpracowników Yanukovicha mogą uniknąć sankcji UE, ponieważ nie otrzymali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez nich przestępstwa. Obrońcy praw człowieka podkreślili nieefektywność działań związanych z międzynarodowym ściganiem współpracowników Yanukovicha i brak decyzji o zajęciu ich mienia, a także przypomnieli o jawnym lekceważeniu wymogów Ustawy Ukrainy „O lustracji”.

Z protestującymi spotkał się przedstawiciel gruzińskiego zespołu reformatorów we władzach ukraińskich, David Kizirya. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy reformy prokuratury w Ukrainie i możliwości współpracy organów ścigania z organizacjami obywatelskimi.

„Bezkarność należy do kluczowych czynników, które prowadzą do dalszej samowoli biurokratycznej i korupcji w Ukrainie. Bezkarność demoralizuje obie strony – zarówno przestępców, jak i społeczeństwo, zmniejszając wiarygodność państwa oraz prawa. Powziąwszy wiedzę o oczywistych naruszeniach, mamy nie tylko prawo, lecz i obowiązek reagować. Jeśli powodem bezczynności Yaremy stała się jego niekompetencja, to jest to najbardziej optymistyczny scenariusz, który musi zostać zbadany przez organy ścigania. Obawiamy się jednak, że taki rażący występek GPU jak umożliwienie Arbuzovowi tymczasowego „powrotu” do Ukrainy, może mieć poważne podstawy korupcyjne. To, w jaki sposób kierownictwo GPU podejdzie do rozpatrzenia przedłożonego dziś zawiadomienia, będzie testem, który pokaże, na ile zmieniła się ta struktura po odsunięciu Yaremy”- zauważył Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog.

Komentarz Pavla Zhebrivskiego w programie Kanału 5 odnośnie tego, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zawiadomień ani oświadczeń w sprawie Vitaliya Yaremy, jest niezgodny z rzeczywistością“ – oświadczyła Anastassia Czernogorskaya, koordynator projektów Fundacji Otwarty Dialog – „Naczelnik wydziału postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw korupcyjnych powinien wiedzieć, że kwestia dochodzenia w sprawie zaniechań Vitaliya Yaremy na stanowisku prokuratora generalnego była wielokrotnie podnoszona przez naszą organizację. Już w dniu 19.02.2015 r. złożono wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej. W dniu 24.02.2015 r. otrzymaliśmy od GPU odpowiedź odmowną w sprawie wpisania tej informacji do rejestru śledztw i dochodzeń, przy czym prokuratura powołała się na fakt, że „we wniosku nie podano okoliczności, które mogłyby wskazywać na popełnienie przestępstwa“. W dniu 19.03.2015 r. odbył się briefing prasowy na temat: „Kiedy Yarema zostanie ukarany?“, gdzie przedstawiono projekt zawiadomienia o łamaniu prawa przez Yaremę oraz stosowny raport analityczny Fundacji Otwarty Dialog

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny na nr: +380933885854lub mailowy na adres: [email protected], koordynator projektów Anastasiia Chernogorskaya.