Bartosz Kramek: najbardziej zagrożone atakiem są tereny przygraniczne

2 kwietnia 2015 | Autor: