Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog popiera globalną ustawę Magnickiego

Fundacja Otwarty Dialog wyraża swoje pełne poparcie dla globalnej ustawy Magnickiego w sprawie rozliczania winnych łamania praw człowieka (S.284/H.R.624). Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki podejmowane przez Stany Zjednoczone Ameryki na rzecz przeciwdziałania coraz poważniejszemu zjawisku, jakim jest globalna bezkarność urzędników zamieszanych w korupcję na wysokim szczeblu i łamanie praw człowieka.

Ustawa stanowi wspaniały przykład stanowczego przeciwdziałania przez demokratyczne państwa łamaniu praw człowieka na całym świecie poprzez nakładanie jednostkowych sankcji na osoby uczestniczące w takich poczynaniach – Lyudmyla Kozlovska

Fundacja Otwarty Dialog z zadowoleniem przyjmuje nową ustawę Magnickiego, która czerpie z pozytywnych doświadczeń wynikających z aktualnej ustawy Magnickiego, przyjętej przez Kongres USA w 2012 r., dotyczącej rozliczeń przypadków nieprzestrzegania zasady praworządności, a wymierzonej przeciwko rosyjskim urzędnikom zamieszanym w nadużycia finansowe, korupcję i łamanie praw człowieka. – Stanowi ona wspaniały przykład stanowczego przeciwdziałania przez demokratyczne państwa łamaniu praw człowieka na całym świecie poprzez nakładanie jednostkowych sankcji na osoby uczestniczące w takich poczynaniach – skomentowała akt Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Lyudmyla Kozlovska.

Fakt, że zarówno Senat jak i Izba Reprezentantów Kongresu USA już prawie uchwaliły nową ustawę, jest wyraźnym sygnałem stanowczego dążenia do szybkiego rozstrzygnięcia tej kwestii. Jest to klarowne przesłanie solidarności z tymi wszystkimi, którzy przeciwstawiają się skorumpowanym urzędnikom i przypadkom łamania praw człowieka na całym świecie. Nowy mechanizm doprowadzi do sytuacji, o którą Fundacja Otwarty Dialog walczy od chwili swojego powstania. Rzuci też światło na liczne kwestie, przypadki i niedemokratyczne reżimy, które jak dotąd w nieskrępowany sposób korzystają z zachodnich usług finansowych, możliwości nauki na uczelniach, dóbr związanych z funkcjonowaniem wolnego rynku oraz wyjazdów urlopowych do atrakcyjnych miejsc. Ułatwi to także przełamanie podziałów w dyskusji o łamaniu praw człowieka oraz interesach gospodarczych i politycznych na najwyższych szczeblach.

Szczególnie popieramy, opracowaną przez Izbę Reprezentantów, nową wersję ustawy, w której kładzie się mocniejszy akcent nie tylko na możliwości, jakimi dysponują Stany Zjednoczone, ale także na spoczywający na tym państwie obowiązek występowania przeciwko sprawcom takich czynów. Fundacja wzywa Unię Europejską, aby podążała tą ścieżką, podejmując na nowo dyskusję nad europejską wersją ustawy Magnickiego.

W swoich ostatnich działaniach w sprawie ukraińskiej pilotki i posłanki, Nadii Savchenko, przetrzymywanej niezgodnie z prawem przez Federację Rosyjską, Fundacja Otwarty Dialog posłużyła się przykładem ustawy Magnickiego, wzywając społeczność międzynarodową do nałożenia indywidualnych sankcji na osoby uczestniczące w jej bezprawnym uprowadzeniu, a następnie przetrzymywaniu. Globalna ustawa Magnickiego posłuży jako przykład odwoływania się do społeczeństwa obywatelskiego i dawania mu nadziei, zapewniając jednocześnie konkretny mechanizm służący zwalczaniu przerażających przypadków łamania praw człowieka na całym świecie, w sposób systematyczny i poważny –  dodała Lyudmyla Kozlovska.

W celu uzyskania bliższych informacji o apelu Fundacji w sprawie „Listy Savchenko” lub w przypadku pytań, prosimy kontaktować się z:
Anną Koj – koordynator działań Fundacji na terenie UE
[email protected]