Gorące tematy:

ODF wspiera lustrację i reformy sądownictwa na Ukrainie

Ukraina potrzebuje systemowego rozwiązania, które pozwoli jej rozliczyć się z przeszłością – w tym z ekipą byłego prezydenta Janukowycza. Po rewolucji przyszedł czas na reformy. Dlatego Fundacja Otwarty Dialog od ponad roku realizuje projekt wsparcia lustracji i reformy sądownictwa. W ramach projektu w dniach 15.03.2015 – 19.03.2015 w Polsce przebywała delegacja przedstawicieli ukraińskich instytucji rządowych i społeczeństwa obywatelskiego na wizycie studyjnej współorganizowanej przez ODF i USAID FAIR Justice Project.

ODF przygotował rekomendacje m.in. do:

 • tzn. ustawy lustracyjnej – „O oczyszczeniu władzy”
 • ustawy „O odnowieniu zaufania do wymiaru sądownictwa”

Projekt zakłada instytucjonalne i koncepcyjne wsparcie wdrażania kluczowych dla Ukrainy ustaw mających na celu weryfikację skorumpowanych urzędników oraz osób odpowiedzialnych za naruszenia praw protestujących na kijowskim Majdanie. ODF włączył się m.in. w prace związane z ustawą „O oczyszczeniu władzy” zwaną inaczej lustracyjną, zapraszając do współpracy ekspertów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Od lipca 2014 r. współpracujemy z USAID FAIR Justice Project. Wspólnie włączyliśmy się w prace nad kształtem ustawy „O odnowieniu zaufania do wymiaru sądownictwa”, na podstawie której działa na Ukrainie Tymczasowa Komisja ds. Weryfikacji Sędziów. 

W ramach projektu organizujemy seminaria, konferencje oraz szkolenia, na które zapraszamy międzynarodowej klasy ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli władz. Piszemy także ekspertyzy i rekomendacje dla ustawodawców.

W marcu do Polski na zaproszenie ODF i FAIR Justice Project przyjechała delegacja składająca się z przedstawicieli Najwyższej Rady Ukrainy, Departamentu Lustracyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Tymczasowej Komisji ds. Weryfikacji Sędziów, Wyższej Rady Sądownictwa, a także Wyższej Kwalifikacyjnej Komisji Sędziów Ukrainy oraz Społecznej Rady ds. Lustracji przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas szeregu spotkań i rozmów opowiadaliśmy m.in. o polskiej praktyce wdrażania lustracji i rozwiązań antykorupcyjnych oraz dyscyplinarnej odpowiedzialności zawodów prawniczych w Polsce. 

Spotkaliśmy się z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, który opowiedział o nowelizacji polskiej ustawy lustracyjnej w 2006 r. i konieczności istnienia kompromisu politycznego przy uchwalaniu doniosłych społecznie ustaw. Na potrzebę konsensusu uwagę zwracał także Marcin Święcicki.

Podczas wizyty w Warszawie delegacja spotkała się także z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej: Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukaszem Kamińskim, dyrektorem Biura Lustracyjnego Edytą Karolak, jej zastępcami Radosławem Petermanem i Leopoldem Buczackim oraz dyrektorem Archiwów Rafałem Leśkiewiczem; a także ze współautorem ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Ernestem Bejdą oraz obecnym kierownictwem CBA. Z kolei o odpowiedzialności zawodów prawniczych rozmawialiśmy z Pawłem Osikiem – członkiem Grupy ds. Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Grzegorzem Majewskim – Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Dariuszem Kupczakiem z Ministerstwa Sprawiedliwości

W Polsce na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog oraz USAID FAIR Justice Project gościli: 

 • Ruslan Sidorovich – deputowany Rady Najwyższej, Samopomich. Komitet ds. Polityki Prawnej i Sądownictwa,
 • Vladyslav Golub – deputowany Rady Najwyższej, Blok Petra Poroszenka, Komitet ds. Polityki Prawnej i Sądownictwa,
 • Sergii Iuriev – główny ekspert Komitetu ds. Polityki Prawnej i Sądownictwa,
 • Tetiana Kozachenko – Dyrektor Departamentu Lustracyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy,
 • Dmytro Dymov – Kierownik Wydziału Lustracyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy,
 • Iryna Kravchenko – Kierownik Wydziału Rejestrów, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy,
 • Oleksandra Chikovani – Pracownik Departamentu Lustracyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy,
 • Oleksandra Drik – Społeczna Rada ds. Lustracji przy Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • Markiyan Halabala – Zastępca Przewodniczącego Tymczasowej Komisji ds. Weryfikacji Sędziów,
 • Kateryna Smyrnova – sekretarz Tymczasowej Komisji ds. Weryfikacji Sędziów,
 • Marina Solovyova – Tymczasowa Komisja ds. Weryfikacji Sędziów,
 • Nataliya Volkovytska – Wyższa Rada Sądownictwa,
 • Stanislav Shchotka – Wyższa Kwalifikacyjna Komisja Sędziów,
 • Yurii Titiv – Wyższa Kwalifikacyjna Komisja Sędziów,
 • Valentyna Ustymenko – Wyższa Kwalifikacyjna Komisja Sędziów;

oraz
David Vaughn – Dyrektor USAID FAIR Justice Project a także Olga Nikolaieva, radca prawny FAIR Justice Project – nasi partnerzy bez których nieustannego wsparcia ta praca nie mogłaby być zrealizowana.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: [email protected]