Gorące tematy:

W Brukseli o walce z korupcją, lustracji i reformach na Ukrainie

Fundacja Otwarty Dialog we współpracy z Konrad Adenauer Stiftung Europabüro Brüssel zorganizowała w Brukseli nieformalne spotkanie poświęcone dotychczasowym postępom reform wdrażanych na Ukrainie. Na zaproszenie organizatorów o korupcji, lustracji i reformach sądownictwa na Ukrainie opowiedzieli m.in. deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Olena Sotnyk oraz Oleksandra Drik ze Społecznego Komitetu Lustracyjnego. Oświadczenie wygłosił także przewodniczący Rady Fundacji, Bartosz Kramek. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji UE, międzynarodowych organizacji pozarządowych, dziennikarze oraz studenci. 

Bartosz Kramek zwrócił uwagę na rolę jaką odgrywa bezkarność w korupcji na Ukrainie oraz na jej systemowy charakter. Jego zdaniem zmiana – obok rozwiązań ustawodawczych – musi zajść na poziomie mentalności Ukraińców. Społeczeństwo potrzebuje sygnału, dzięki któremu uwierzy w możliwość zmiany, dlatego powinno się przeprowadzić pierwsze konkretne reformy – przekonywał Kramek. Na razie w kraju szerzy się korupcja i panuje powszechne uczucie bezsilności. Niemożność pociągnięcia do odpowiedzialności winnych prowadzi do fali społecznego niezadowolenia, która może doprowadzić do samosądów – stwierdził.

Oleksandra Drik odniosła się do procesu lustracji i zaapelowała o międzynarodowe wsparcie. Opowiedziała także o olbrzymiej presji społecznej by zmiany wdrażane były natychmiastowo. Jednocześnie podkreśliła, że lustracja jest obecnie jednym – choć niepozbawionym wad, narzędziem, za pomocą którego możliwe jest odnowienie systemu i oczyszczenie go z korupcji.

Głos w dyskusji zabrała także Olena Sotnyk, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy i członkini Komitetu ds. Integracji Europejskiej. Sotnyk przedstawiła obecną sytuację widzianą oczami ukraińskich parlamentarzystów. Opowiedziała o wdrażaniu prawa antykorupcyjnego, planach rozwoju specjalnych ciał i agencji antykorupcyjnych. Na koniec zwróciła uwagę na potrzebę uwzględnienia procedur antykorupcyjnych w prawie wyborczym, szczególnie w przepisach odnoszących się do finansowania partii politycznych i lobby. 

 

Głos w dyskusji zabrali także inni deputowani Rady Najwyższej Ukrainy: Victoria Ptashnyk, Nataliia Agafonova, Nataliia Katser-Buchkovska, Alex Ryabchyn i Alona Shkrum, a także dziennikarze oraz przedstawiciele instytucji europejskich i organizacji pozarządowych.

Deputowana Agafonova przekonywała, że zwalczenie korupcji jest możliwe tylko przy istnieniu mechanizmów prewencyjnych, podkreślając przy tym konieczność zmiany obecnego systemu, który pozwala szerzyć się korupcji. Z Agafonovą nie zgodziła się deputowana Shkrum, która źródła problemu upatrywała nie tyle w braku struktur i instytucji, co w ich niewłaściwym funkcjonowaniu. Wymuszenie prawidłowej reakcji organów jest – jej zdaniem – możliwe przez wprowadzenie do systemu większej transparentności. Presja musi jednak pochodzić nie tylko z zewnątrz ale i z wewnątrz – przekonywała Shkrum.

Na uwagi i apele prelegentów z Ukrainy odpowiedzieli przedstawiciele instytucji europejskich, zapewniając o swoim wsparciu i wzywając deputowanych Najwyższej Rady Ukrainy do pełnego wykorzystywania narzędzi, którymi dysponują, m.in. zadawania pytań i domagania się od ukraińskiego rządu konkretnych odpowiedzi. 

Obok nieformalnego spotkania w szerszym gronie, Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała także serię bezpośrednich spotkań delegacji z Ukrainy z członkami Parlamentu Europejskiego. O problemie korupcji, konieczności kontynuowania reform i ich dotychczasowych rezultatach rozmawiano m.in. z wiceprzewodniczącym PE Ryszardem Czarneckim, wiceprzewodniczący delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Tiborem Szanyiem oraz europarlamentarzystami Victorem Bostinaru i Ivanem Stefanec. Podczas wizyty w Brukseli pojawiła się także okazja do spotkania z reprezentantem Ukrainy do Unii Europejskiej, Kostiantynem Yelisieievem.

Organizacja i pomoc przy umawianiu spotkań członków społeczeństwa obywatelskiego i polityków z Ukrainy z przedstawicielami międzynarodowych instytucji i organizacji są częścią misji Otwartego Dialogu. Umożliwiają nie tylko wymianę informacji z pierwszej ręki ale budują lepszą komunikację na linii Ukraina-Europa.