Gorące tematy:

Rzecznik Praw Obywatelskich: warunki w więzieniach na Ukrainie nie spełniają standardów europejskich

W dniu 16.03.2015 r. ukraińskie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało Fundację Otwarty Dialog, że w 2014 roku Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego przeprowadzili wizyty kontrolne w ukraińskich aresztach i zakładach karnych. Przeprowadzony monitoring wykrył „naruszenia systemowe trybu przetrzymywania podejrzanych i skazanych, które skutkują okrutnym lub poniżającym traktowaniem podejrzanych i skazanych”.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło uwagę na fakt, iż w większości zakładów karnych oraz aresztów „nie stworzono godnych warunków przetrzymywania”. Według prawa ukraińskiego,  standard powierzchni życiowej dla osób przebywających w areszcie wynosi 2,5 m.kw. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśla, że powierzchnia ta nie spełnia standardów europejskich, a ponadto jest znacznie mniejsza od przewidzianej przez prawo ukraińskie powierzchni życiowej dla osób skazanych (4 m. kw.).

Należy dodać, iż rząd ukraiński nie sprawuje kontroli nad 27 instytucjami i 47 jednostkami inspekcji karno-wykonawczej w obwodzie donieckim i ługańskim.