Gorące tematy:

Tortury a skuteczność NPM w Kazachstanie. EEAS odpowiada na pismo ODF

Europejska Służba Działań Zewnętrznych odpowiedziała na pismo Fundacji Otwarty Dialog, skierowane w lutym do Wysokiej Przedstawiciel, F. Mogherini. Fundacja, w kontekście oficjalnie zainicjowanej 20 stycznia poszerzonej Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy UE a Kazachstanem, zwróciła uwagę na praktykę stosowania tortur w kazachstańskich zakładach karnych i aresztach. Jednocześnie zauważyła, że mechanizm NPM wykorzystywany jest propagandowo przez władze kraju, choć system sam wymaga poprawek. 

EEAS podkreślił, że zapobieganie i walka z przejawami tortur i złego traktowania podczas przetrzymywania stanowią podstawowy cel europejskiej polityki w zakresie praw człowieka. W związku z tym – jak przekonuje EEAS – UE wykorzystuje wszelkie dostępne jej narzędzia i kanały dyplomatyczne i monitoruje sytuację w Kazachstanie zarówno z Brukseli, jak i Astany, gdzie mieści się biuro Delegacji UE. Jednocześnie Służba Zewnętrzna zapewnia, że implementacja Krajowego Mechanizmu Prewencji (NPM) jest kontynuowana, na poparcie czego wymienia m.in. liczbę odbytych wizytacji oraz kwotę 1 miliona euro przeznaczoną na działalność NPM. 

Jak twierdzi EEAS, członkowie Delegacji UE w Kazachstanie otrzymali pozytywne sygnały od przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w NPM, odnoście działania mechanizmu. Choć pojawiły się także opinie o nadmiernej centralizacji systemu – na co m.in. uwagę zwracała w swoim liście Fundacja Otwarty Dialog. Dlatego Unia Europejska zdecydowała się na realizację projektu, którego zadaniem będzie dodatkowe wsparcie NPM w Kazachstanie. Na cel ten przeznaczono 76 tysięcy euro. Projekt ma m.in. zwiększyć efektywność raportowania wyników monitoringu prowadzonego w kazachskich więzieniach. 

Na koniec EEAS odniosła się po krótce do sprawy Dosmagambetova oraz zapewniła o kontynuowaniu monitoringu sytuacji w więzieniach w Kazachstanie i dalszej implementacji NPM.

Pobierz pismo Fundacji