Gorące tematy:

Pavlov dostał azyl w Hiszpanii. Nie będzie ekstradycji do Kazachstanu

Koniec sądowej odysei Alexandra Pavlova. Hiszpański Sąd Najwyższy powiedział: „dość!” i przyznał dysydentowi azyl polityczny. Tym samym przekreślił perspektywę jego ekstradycji do Kazachstanu, o którą reżim Nursułtana Nazarbayeva zabiegał wszelkimi środkami.

17.02.2015 r. Sąd Najwyższy uznał, że w czerwcu 2013 r., kiedy podległe administracji rządowej Biuro ds. Azylu i Uchodźctwa (OAR) odrzuciło wniosek Pavlova o azyl, popełniło poważne błędy. Powinno było wziąć pod uwagę liczne raporty organizacji pozarządowych o pogarszającej się sytuacji praw człowieka w Kazachstanie. Zauważył też, że wiadomo było, że liczne osoby współpracujące z Mukhtarem Ablyazovem (Pavlov był jego szefem ochrony) uzyskały azyl w krajach UE.

Sędziowie zwrócili uwagę, że ONZ przestrzegał przed ryzykiem dla życia Pavlova w razie wykonania ekstradycji. Przydzielając azyl Sąd uznał te obawy za wystarczająco uzasadnione.

Sąd Najwyższy przyznał rację sędziom zajmującym stanowisko odrębne w przegranym głosowaniu z 08.11.2013, kiedy stosunkiem głosów 10-7 sąd Audiencia Nacional zatwierdził ekstradycję. Uznał, że należało wówczas pójść za głosem tych sędziów, którzy wskazywali, że:

  • są twarde dowody na prześladowanie Pavlova;
  • raporty Amnesty Internacional, Human Rights Watch, Fundacji Otwarty Dialog i ekspertów ONZ o sytuacji w Kazachstanie wskazują na ryzyko dla życia Pavlova w razie ekstradycji;
  • Ablyazov uzyskał azyl w Wielkiej Brytanii i nie powinno się go traktować jak (wg terminologii stosowanej przez oskarżyciela) „rosyjskiego (sic!) oligarchę”;
  • sąd nie powinien odrzucać zeznań świadków obrony, którzy opisywali z własnego doświadczenia rzeczywistość funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Kazachstanie

W związku z tym, że ani droga administracyjna, ani sądowa, nie były wolne od poważnych uchybień, Sąd Najwyższy zdecydował w głosowaniu 17.02.2015 r. samodzielnie przyznać Alexandrowi Pavlovowi azyl w Hiszpanii. To ostateczna decyzja.

Fundacja Otwarty Dialog wyraża zadowolenie z powodu szczęśliwego zakończenia sprawy, które pozwala odzyskać wiarę w niezależność sądownictwa w Hiszpanii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali Pavlova w trudnych chwilach.