Gorące tematy:

Kazachstan – czy będzie odwilż polityczna?

Igor Vinyavskiy Lublin, 19 marca 2012 r. – Redaktor gazety „Vzglyad” został uwolniony na podstawie amnestii, liderom opozycji przedłużono areszt o kolejny miesiąc.

W dniu 15 marca 2012 r. redaktor gazety opozycyjnej „Vzglyad” Igor Vinyavskiy został zwolniony na podstawie amnestii. Uwolnienie dziennikarza zbiegło się z przyjęciem rezolucji w sprawie Kazachstanu przez Parlament Europejski i otrzymało pozytywne komentarze organizacji Freedom House i przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów Dunji Mijatović. Jesteśmy pewni, że ta lista będzie powiększać się.

Przypomnijmy, że Igor Vinyavskiy został aresztowany w dniu 23 stycznia 2012 r. na podstawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 170 ustęp 2 Kodeksu Karnego (wzywanie do obalenia siłą lub zmiany porządku konstytucyjnego lub siłowego naruszenia jedności terytorialnej Republiki Kazachstanu za pośrednictwem mediów). W dniu 26 stycznia 2012 r.  Sąd Almalinskiy w Almaty w trybie zamkniętym wydał postanowienie o aresztowaniu  Igora Vinyavskiego na okres dwóch miesięcy. Sprawa Igora Vinyavskiego stała się obiektem zainteresowania organizacji demokratycznych, obrony praw człowieka i dziennikarskich na świecie: OBWE, BIDPC, Freedom House, Human Rights Watch, „Reporterów Bez Granic”, „Stop cenzurze!”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i innych. W swoich wypowiedziach podkreślali oni związek między aresztowaniem Igora Vinyavskiego a jego aktywną postawą  obywatelską, skierowaną na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie.

Fundacja Otwarty Dialog z zadowoleniem przyjmuje wiadomość o uwolnieniu Igora Vinyavskiego i postrzega to wydarzenie jako pierwsze zwycięstwo społeczności demokratycznej, która ma bronić wolności słowa w Kazachstanie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i pomogli w uwolnieniu Igora: posłom do Parlamentu Europejskiego i komisarzom UE, parlamentarzystom UE, członkom organizacji społecznych, pracownikom organizacji międzynarodowych, działaczom  internetowym i uczestnikom pojedynczych akcji protestacyjnych. Jesteśmy przekonani, że do tych apeli dołączą również inne organizacje i politycy.

Fundacja Otwarty Dialog pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w więzieniu nadal przebywają: lider niezarejestrowanej partii „Alga” Vladimir Kozlov, dziennikarka Ayzhangul Amirova, polityk opozycyjny Serik Sapargali, obrońca praw człowieka Vadim Kuramshin oraz inni członkowie organizacji opozycyjnych w Kazachstanie. Wyrażamy swoje zaniepokojenie faktem, iż spotkania dysydentów, przeprowadzone w dniu 28 stycznia i 24 lutego 2012 r. zakończyły się aresztowaniami ich organizatorów.

Nasze obawy wywołuje fakt, iż Almalinskiy Sąd Rejonowy w Almaty w dniu 19 marca 2012 r. pochopnie przedłużył areszt lidera niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga” Vladimira Kozlova i działacza partyjnego Serika Sapargali. Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją sądu z dnia 26 stycznia mieli oni być uwolnieni w dniu 23 marca. W trakcie pobytu w areszcie Vladimir Kozlov został poddany operacji chirurgicznej, jednak informacji o jego stanie zdrowia praktycznie nie ma z uwagi na to, że jego żonie, Alii Turusbekovej, wielokrotnie odmówiono widzenia z mężem. Głównym powodem wydania odmowy spotkania pani Turusbekovej  z mężem przez organy ścigania jest to, iż jest ona „świadkiem”, a zatem nie może pełnić funkcji publicznego obrońcy V. Kozlova.

Żona działacza opozycyjnego uważa, że taka polityka jest kolejnym sposobem wywierania presji psychologicznej na Kozlova i jego rodzinę, tak aby maksymalnie odizolować go od jakichkolwiek kontaktów.

Fundacja Otwarty Dialog przyłącza się do wymagań rezolucji Parlamentu Europejskiego dla rządu Kazachstanu, przyjętej w dniu 15 marca 2012 r., odnośnie: poprawy sytuacji praw człowieka w tym kraju, konieczności reform w celu zapewnienia pluralistycznych wyborów, funkcjonowania niezależnych mediów i organizacji pozarządowych; wspierania dialogu między UE i Kazachstanem w sferze przestrzegania praw człowieka.