Gorące tematy:

ODF apeluje do Mogherini o zwrócenie uwagi na kazachskie praktyki wybielania naruszeń praw człowieka

W dniu 2 lutego 2015 r., Fundacja Otwarty Dialog skierowała list otwarty do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel, Federiki Mogherini, zwracając uwagę na krytyczną sytuację w zakresie praw człowieka w Kazachstanie. 

W związku z toczącymi się pracami nad podpisaniem a następnie wprowadzeniem w życie parafowanej niedawno Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy (PCA) pomiędzy UE a Kazachstanem, Fundacja Otwarty Dialog zwróciła uwagę w szczególności na potrzebę ścisłego monitorowania zobowiązań międzynarodowych Kazachstanu w dziedzinie praw człowieka. Zapewnienia, że tekst nowej Umowy PCA (który nie zostanie podany do publicznej wiadomości do czasu jego oficjalnego podpisania) obejmuje obszerne klauzule poświęcone zapewnieniu postępu w dziedzinie przestrzegania podstawowych praw człowieka,muszą zostać zrealizowane w praktyce. 

Istnieje potrzeba śledzenia i dokładnej analizy wydarzeń tym bardziej, że władze Kazachstanu podejmują zakrojone na szeroką skalę działania propagandowe, wybielając swój wizerunek i wypaczając fakty. Do działań tych należą niedawne bardziej restrykcyjne zmiany w procedurze karnej, które są przedstawiane jako pozytywne reformy mające na celu dostosowanie polityki Kazachstanu do standardów międzynarodowych. 

Wyraźne zniekształcanie rzeczywistości jest również widoczne w postrzeganiu ostatnio wdrożonego Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP), który, wbrew twierdzeniom władz Kazachstanu, nie stanowi sprawnego narzędzia zwalczania stosowania tortur w aresztach. 

W raporcie Fundacji Otwarty Dialog o stosowaniu tortur w Kazachstanie wyraźnie wskazuje się na problemyzwiązane z obecnym systemem KMP. Z pełnym tekstem raportu można zapoznać się tutaj.

Pobierz polskie tłumaczenie pisma