Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog przedstawiła raport o łamaniu przez Rosję międzynarodowych zobowiązań

Delegacja Fundacji Otwarty Dialog była obecna podczas pierwszej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) w 2015 r., gdzie zwróciła uwagę zebranych na liczne naruszenia prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską w związku z kryzysem na Ukrainie.

W korytarzach Pałacu Narodów w Strasburgu dostrzec można było obecność mediów i wyraźne napięcie polityczne towarzyszące obradom PACE nad pełnomocnictwami delegacji rosyjskiej, której prawa głosu i prawo do reprezentacji w głównych organach PACE zostały zawieszone w kwietniu 2014 r. W kwietniu 2014 r., PACE postanowiło o nałożeniu sankcji na delegację rosyjską, w następstwie niezgodnego z prawem przyłączenia Krymu i udziału Federacji Rosyjskiej w wojnie na wschodzie Ukrainy. 

Na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog, do Strasburga przyjechał Mark Feygin, adwokat Nadii Savchenko, aby wziąć udział w szeregu spotkań zarówno z poszczególnymi delegatami i ugrupowaniami politycznymi, jak i z Przewodniczącą PACE, Anne Brasseur, oraz z Komisarzem Rady Europy ds. Praw Człowieka, Nilsem Muižnieksem. Nazwisko Nadii Savchenko stało się najczęściej wymienianym nazwiskiem podczas pierwszej w tym roku sesji PACE. 

N. Savchenko, ukraińska pilotka, posłanka do parlamentu i do PACE, bezprawnie przetrzymywana w areszcie przez Federację Rosyjską, powinna wraz z innymi deputowanymi być w Strasburgu i uczestniczyć w posiedzeniu Parlamentu. Zamiast tego, znajduje się ona w Moskwie, z trudem utrzymując się przy życiu w związku z prowadzonym przez nią od ponad 48 dni strajkiem głodowym. 

Mark Feygin udał się do Strasburga, aby wyjaśnić niuanse prawne sprawy jego klientki, ale także po to, aby skierować wyraźny apel o jej natychmiastowe uwolnienie oraz o to, aby deputowani PACE wyraźnie stanęli w obronie osoby spośród swoich szeregów.

Sprawie towarzyszyło duże zainteresowanie mediów, a mec. Feygin często udzielał wywiadów mediom międzynarodowym. Udzielił m.in. wywiadu, wraz z Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Lyudmylą Kozlovską, dla serwisu prasowego Rady Europy i wziął udział w ponad godzinnej konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, 27 stycznia 2015 r. 

W środę, 28 stycznia 2015 r., Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała imprezę towarzyszącą, którą byli uprzejmi poprowadzić dwaj posłowie: pan Pieter Omtzigt, EPP oraz pan Frank Schwabe, SOC, zatytułowaną: Więźniowie polityczni, przyłączenie terytorium, poparcie dla terroryzmu – naruszanie przez Rosję prawa międzynarodowego w kryzysie ukraińskim.

Podczas tej imprezy towarzyszącej, Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Lyudmyla Kozlovska, przedstawiła nasz raport na temat naruszeń prawa międzynarodowego i zobowiązań międzynarodowych przez Rosję, a Mark Feygin skierował do delegatów apel o pomoc w uwolnieniu Nadii Savchenko

Impreza odbywała się w przy sali wypełnionej zainteresowanymi słuchaczami, do których należeli zarówno deputowani PACE, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego jak i społeczności ukraińskiej we Francji. Była to bardzo dobra wymiana, która ułatwiła zebranie myśli przed debatą końcową i głosowaniem nad pełnomocnictwami delegacji rosyjskiej zaplanowanej na środę wieczorem. 

Po długiej i burzliwej debacie, PACE ostatecznie podjęło rezolucję na podstawie raportu Komisji Stałej w sprawie pełnomocnictw rosyjskich, formułując wykaz wymogów i działań, których podjęcia oczekuje się od Rosji, aby kraj ten mógł odzyskać pełnię swoich praw jako członek PACE. Uznano potrzebę podjęcia konkretnych działań dowodzących woli politycznej i gotowości do dialogu. Tymczasem podtrzymano sankcje wobec delegacji, co oznacza, że delegacja rosyjska w dalszym ciągu nie będzie miała praw głosu ani prawa do udziału w pracach głównych organów PACE. Pełnomocnictwa te zostaną ponownie rozpatrzone w kwietniu w celu sprawdzenia, czy nastąpiła pozytywna zmiana w zachowaniu i postawie Federacji Rosyjskiej. 

Raport Fundacji Otwarty Dialog na temat naruszeń prawa międzynarodowego przez Rosję
Ostatni raport Fundacji Otwarty Dialog na temat sprawy Nadii Savchenko
Pełny tekst rezolucji PACE w sprawie pełnomocnictw delegacji rosyjskiej