Gorące tematy:

Jakie kroki zamierza podjąć Unia w sprawie Ablyazova – pytają polscy europarlamentarzyści

Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski oraz Jarosław Leszek Wałęsa zwrócili się w pisemnym zapytaniu do Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sprawie postępowania ekstradycyjnego wszczętego przeciwko Mukhtarowi Ablyazovowi. W odpowiedzi Federica Mogherini zrzekła się odpowiedzialności, wskazując iż sprawa Ablyazova nie podlega prawu UE.

Europarlamentarzyści zwrócili uwagę na „typowo polityczny” charakter sprawy Ablyazova. Wnioski o ekstradycję kazachstańskiego dysydenta i głównego rywala prezydenta Nazarbayeva zostały złożone przez przychylne Kazachstanowi organy śledcze Rosji i Ukrainy. W postępowaniu – jak zwracają uwagę – wykryto nieprawidłowości, m.in. nietransparentne kontakty francuskiej prokuratury ze stroną ukraińską, rosyjską i kazachską. Zdaniem parlamentarzystów, niejasna pozostaje także zasadność udziału organów śledczych Ukrainy i Rosji w sprawie.

W zapytaniu poproszono Wysoką przedstawiciel o odpowiedź, czy wie o ostatnich niepokojących wydarzeniach oraz jakie kroki zamierza podjąć wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) by nie dopuścić do ekstradycji Ablyazova. Jednocześnie parlamentarzyści zapytali czy zasadne jest podpisanie wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE, a Kazachstanem łamiącym prawa człowieka.

W odpowiedzi Wysoka Przedstawiciel, Federica Mogherini stwierdziła, iż sprawa Ablyazova nie podlega prawu UE, a umowom pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. „Komisja nie jest uprawniona do interweniowania w tej sprawie” – odpowiada Mogherini. Mimo to przekonuje, że organy UE monitorują sytuację praw człowieka w Kazachstanie: „Kwestie dotyczące praw człowieka poruszane są konsekwentnie i na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w ramach corocznego dialogu na temat praw człowieka”. Odnosi się także do nowej umowy między Kazachstanem a Unią i przekonuje, że zawarto w niej „szereg kluczowych artykułów odnoszących się do praw człowieka, praworządności i demokracji” oraz, że „będzie stanowić ramy i możliwości usprawnienia współpracy między UE a Kazachstanem w dziedzinie praw człowieka”.