Gorące tematy:

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz otrzymała odpowiedź z Prokuratury Generalnej FR w sprawie porwanych działaczy z Krymu

Prokuratura Federacji Rosyjskiej nadal twierdzi, że razem z okupowanym terytorium przejęła ukraińskich obywateli. W odpowiedzi na zapytanie poselskie polskiej deputowanej Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Prokuratura Generalna FR stwierdziła, że zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Federacją Rosyjską a Republiką Krymu o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu i utworzeniu w składzie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów, mieszkańcy Republiki Krymu są uważani za obywateli rosyjskich posiadających wszystkie stosowne uprawnienia, o ile w terminie przewidzianym we wskazanej umowie nie wyrazili oni woli zachowania obywatelstwa.

„Spośród wyżej wymienionych osób taki wniosek złożył jedynie oskarżony Cherniy A.V., któremu jako obywatelowi Ukrainy organ śledczy umożliwił realizację prawa do obrony konsularnej. Oskarżeni̶ Sentsov O.G., Kolchenko A.A. i Afanasev G.S.̶ nie składali podobnego wniosku i zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, są traktowani wyłącznie jako obywatele Rosji” ̶ poinformowało Biuro Generalnej Prokuratury.

W piśmie Prokuratura twierdzi również, że fakty nielegalnego zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej ukraińskich aktywistów, bezzasadnego zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz użycia siły przez funkcjonariuszy FSB Rosji nie potwierdziły się, a co za tym idzie ̶„brak jest podstaw do podjęcia działań przez prokuratora”.