Gorące tematy:

Wzywał do solidarności z Tatarami Krymskimi i Ukrainą, zamknęli go za podsycanie nienawiści rasowej

Rafis Kashapov, jeden z najważniejszych aktywistów tatarskich z Republiki Tatarstanu, prowadzi głodówkę w więzieniu w Kazaniu. Trafił tam po powrocie z Turcji, gdzie organizował wsparcie dla Ukrainy i Tatarów z Krymu.

W obliczu rosyjskiej aneksji Krymu, Tatarzy, rdzenni mieszkańcy półwyspu, padli ofiarą prześladowań. Wielu z nich opuściło swoje domy. Rosja nie zezwala na wjazd na Krym Mustafie Dżemilewowi, liderowi samorządu (Meżlisu) krymskotatarskiego. Rafis Kashapov, lider Wszechtatarskiego Centrum Publicznego (ВТОЦ) z Naverezhnye Chelny (Republika Tatarstan w Rosji), od początku konfliktu ukraińskiego głośno wyrażał solidarność z rodakami z Krymu. Angażował się też w akcje poparcia dla Ukrainy. W ostatnich tygodniach przebywał w Turcji, gdzie zorganizował szereg antyputinowskich manifestacji z udziałem przedstawicieli diaspory narodów turkijskich.

Ludy turkijskie rozproszone są na przestrzeni od Bałkanów i Turcji, przez Kaukaz, rosyjskie Powołże i Azję Centralną po Zachodnie Chiny i Syberię. Są to oprócz Turków m.in. Azerzy, Tatarzy, Baszkirzy, Mordwińcy, Jakuci, Kazachowie, Uzbecy, Tuwińcy, Ujgurzy i inni. Ilość osób mówiących językami z grupy turkijskiej, zbliżonymi do tureckiego, szacuje się na 200 milionów. Wspólny front ludów turkijskich przeciw polityce Rosji na Ukrainie byłby dla Kremla niebezpieczny zarówno z punktu widzenia polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej. W Rosji żywe są obawy o nasilenie tendencji odśrodkowych. Często stają się one pretekstem do ograniczania swobody rozwoju kulturalnego mniejszościom i presji na rzecz ich rusyfikacji.

28.12.2014 r., niedługo po powrocie Kashapova z Turcji do Tatarstanu, zatrzymało go FSB. Przewieziono go do więzienia w Kazaniu. Sąd orzekł areszt na 60 dni.

Rafis Kashapov został oskarżony z art. 282 KK FR o podsycanie nienawiści na podstawie rasy, narodowości, religii, pochodzenia czy przynależności do grupy społecznej. Grozi za to kara do 4 lat więzienia. Jako dowód prokuratura przedstawiła sądowi wykaz tekstów, które w okresie od 01.07.2014 r. do 11.12.2014 r. publikował w serwisie VKontaktie (rosyjski odpowiednik Facebooka). Wymieniła następujące teksty: „Krym i Ukraina będą wolne od okupantów!”, „Wczoraj Hitler i Gdańsk, dziś Putin i Donieck”, „Obronimy Ukrainę i cały turkijski świat”, „Gdzie Rosja tam łzy i śmierć”. W publikacjach tych ostro występował przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie, protestował przeciw polityce Kremla wobec Krymu i Donbasu.

Rodzina obawia się, że czeka go długoletni wyrok, albo przedłużany w nieskończoność areszt. 19.01.2015 r. Kashapov rozpoczął głodówkę.

Rafis Kashapov jest jednym z liderów ruchu autonomicznego w rosyjskim Tatarstanie. W latach 90. XX w. jako przedsiębiorca wspierał finansowo tatarskie odrodzenie kulturalne – fundował stypendia, wydawał publikacje w języku tatarskim. Działał też na rzecz jedności diaspory tatarskiej, oraz solidarności narodów turkijskich i innych, poddawanych represjom na obszarze b. ZSRR.

W związku ze swoją działalnością był wielokrotnie zatrzymywany – zwykle spędzał w areszcie po kilka dni. Raz – podobnie jak ukraińska pilot Nadia Savchenko – został przymusowo zamknięty w zakładzie psychiatrycznym.