Gorące tematy:

Chadecy i socjaldemokraci interweniują w sprawie Muratbeka Ketebayeva

Europosłowie dwóch grup politycznych w Parlamencie Europejskim zainterweniowali w sprawie Muratbeka Ketebayeva, kazachskiego opozycjonisty i działacza, zatrzymanego 27 grudnia 2014 r. w Madrycie.

W listach skierowanym przez chadeckich europarlamentarzystów do hiszpańskich ministerstw spraw zagranicznych i współpracy, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, a także właściwego sądu w Madrycie, znalazły się m.in. odniesienia do politycznie motywowanego wniosku o aresztowanie M. Ketebayeva przez Interpol, wystosowanego przez Kazachstan. Ponadto europosłowie zwrócili uwagę na status uchodźcy przyznany działaczowi w Polsce oraz na jego szczególną rolę w ujawnianiu przypadków łamania praw człowieka w Kazachstanie, m.in. na posiedzeniu Podkomisji ds. Praw Człowieka PE w kwietniu 2012 r.

Muratbek Ketebayev

współzałożyciel partii Alga!

Kazachstan

Jeden z przywódców partii „Alga!”. Szukał poparcia dla sprawy strajkujących pracowników naftowych w Zhanaozen. Został oskarżony o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Kazachstan, za pomocą mechanizmu Interpolu, usiłuje ściągnąć go do kraju, gdzie grożą mu tortury.

Europarlamentarzyści zaapelowali do chadeckich władz w Hiszpanii o ochronę dla M. Ketebayeva powołując się m.in. na międzynarodowe zobowiązania prawne Hiszpanii, takie jak Konwencja Genewska dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r.

Socjaldemokratyczni europosłowie wskazali także na zasadę non-refoulement, która gwarantuje uchodźcom politycznym ochronę przed odesłaniem do kraju, w którym grożą im tortury. 

Lista europarlamentarzystów Grupy Europejskiej Partii Ludowej (chadecja):

 • Michał Boni (Polska)
 • Ivo Ster (Chorwacja)
 • Bogdan Wenta (Polska)
 • Joachim Zeller (Niemcy) 

Lista europarlamentarzystów Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (socjaldemokracja:

 • Elena Valenciano (Hiszpania), Przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka PE
 • Juan Fernando Lopez Aguilar (Hiszpania)
 • Brando Benifei (Włochy)
 • Ana Gomes (Portugalia)
 • Afzal Khan (Wielka Brytania)
 • Marju Lauristin (Estonia)
 • Jörg Leichtfried (Austria)
 • Krystyna Łybacka (Polska)
 • Tonino Picula (Chorwacja)
 • Kati Piri (Holandia)
 • Julie Ward (Wielka Brytania)
 • Josef Weidenholzer (Austria)

Pobierz dokumenty: