Gorące tematy:

Poroshenko lobbuje za projektem ustawy w stylu Yanukovycha

Administracja prezydenta promuje w Radzie Najwyższej projekt ustawy dotyczący reformy systemu sądownictwa, który znacznie zwiększa uprawnienia prezydenta. Deputowanym nie dano czasu na zapoznanie się z dokumentem – rozpatrzenie projektu ustawy zostało zgłoszone już na jutro.

Z tego powodu aktywiści ruchu pod nazwą Reanimacyjny Pakiet Reform (dalej RPR) przeprowadzili pikietę pod budynkiem administracji prezydenta Ukrainy. Do akcji przyłączył się również Otwarty Dialog. Przebrana za Temidę kobieta została przykuta kajdankami do ogrodzenia znajdującego się wokół budynku administracji prezydenta. Zdaniem organizatorów pikiety właśnie w takiej sytuacji znajdzie się system sądownictwa Ukrainy, jeżeli zostanie przyjęty „prezydencki” projekt ustawy (Nr1656). Pozwoli on głowie państwa na likwidowanie sądów, przenoszenie sędziów z jednego sądu do drugiego, podpisywanie legitymacji dla nowo mianowanych sędziów i osobiste odbieranie przez prezydenta przyrzeczenia składanego przez stróży Temidy. Równocześnie Rada Najwyższa uzyska możliwość przenoszenia sędziów do sądów wyższej instancji.

„Wczoraj wieczorem napisał do mnie na Facebooku Andrey Portnov, nasz polityczny uciekinier, który powiedział, że ten projekt ustawy jest plagiatem jego projektu, ponieważ znajdują się w nim w całości przepisane punkty i rozdziały, że 90% tekstu projektu ustawy stanowi to, co on napisał”–powiedział w czasie akcji Sergey Leshchenko. Jego zdaniem 28.12.2014 deputowani RNU nie zdążyli zapoznać się z 300-stronicowym prezydenckim projektem ustawy i już na jutro został on zgłoszony do programu obrad.

„Zgłoszona przez administrację prezydenta ustawa Nr 1656 pozbawia sądy społecznej kontroli, jednocześnie przesuwając wszystkie dźwignie, umożliwiające wywieranie wpływów, w ręce prezydenta. To nie jest reforma sądownictwa, a zamiana pojęć. Fundacja Otwarty Dialog popiera lustrację i reformę sądownictwa na Ukrainie. Zapewniamy udział zagranicznych ekspertów, pomagamy im w przekazywaniu Ukrainie ich doświadczenia na drodze demokratyzacji. Treść tego projektu ustawy i sposób jego przedstawienia przypomina zjawisko z czasów Yanukovycha. Instytucja władzy sądowej powinna być całkowicie niezawisła, to ona znajduje się u podstaw państwa prawa. Bez niej Ukraina jako suwerenne państwo nie może istnieć” – twierdzą aktywiści z Fundacji Otwarty Dialog. 

Istnieje alternatywa dla prezydenckiego projektu ustawy. Eksperci RPR wspólnie z deputowanymi z koalicyjnej większości opracowali projekt ustawy Nr №1497. Dokument ten przewiduje, że prezydent i parlament zostaną odsunięci od procesu przenoszenia i awansowania sędziów, a legitymacje sędziowskie będzie podpisywał przewodniczący Rady Sędziowskiej Ukrainy. Ustawa ta powinna wykluczyć możliwość wywierania wpływu na sędziów i uniemożliwić podejmowanie decyzji mających uzasadnienie polityczne. Jednak projekt RPR do tej pory nie został rozpatrzony, podczas gdy „prezydencki” znajduje się w programie obrad, jaki jest przewidziany na 13.01.2015.

5 schematów korupcyjnych, które istnieją w prezydenckim projekcie ustawy (przygotowane przez grupę RPR)
Analiza porównawcza przepisów prawnych 1656 oraz 1947 (przygotowane przez grupę RPR)