Gorące tematy:

Nadia Savchenko odpowiedziała na list polskiego posła na Sejm Andrzeja Lewandowskiego

Andrzej Lewandowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest uczestnikiem misji obserwacyjnych w Rosji w sprawie Nadii Savchenko, organizowanych przez Fundację Otwarty Dialog. Rosyjscy śledczy ani raz nie udzielili zgody na spotkanie posła z Nadią Savchenko. Pan Lewandowski również wielokrotnie przekazywał listy ze słowami wsparcia dla Nadii. Teraz otrzymaliśmy odpowiedź na list z gratulacjami dla Nadii Savchenko z okazji wybrania jej jako deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy.