Gorące tematy:

Koncesja dla naszej Fundacji

Minister Spraw Wewnętrznych przyznał 15 grudnia naszej Fundacji koncesję na obrót kamizelkami kuloodpornymi oraz hełmami. Wydanie koncesji poprzedził szereg pozytywnych opinii wydanych m.in. przez polskie służby specjalne, które wyraziły zaufanie dla ODF.

Zgodnie z polskim prawem, kamizelki oraz hełmy, czyli wyposażenie, które może uratować życie, są traktowane na równi z bronią automatyczną czy też materiałami wybuchowymi. By móc nimi obracać, czyli mówiąc wprost – przekazywać tym, których życie jest zagrożone, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Procedura jest też czasochłonna – o wydanie koncesji wystąpiliśmy w lipcu, wymaga poświecenia pracy i środków finansowych . Do uzyskania koncesji niezbędne były pozytywne opinie m.in. służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski: Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ministra Gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendanta Stołecznego Policji. Wszystkie opinie jakie uzyskała Fundacja Otwarty Dialog i jej władze były pozytywne. Przedstawiciele Fundacji pozytywnie przeszli też badania psychologiczne, psychiatryczne oraz ukończyli wymagane prawem szkolenie. Dzięki temu 15 grudnia 2014 r. koncesja została nam przyznana.