Gorące tematy:

Sentsov uznany za obywatela Rosji

Fundacja Otwarty Dialog otrzymała odpowiedź na pismo w sprawie Sentsova, Kolchenki i Afanasyeva od Biura Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie władze uznały krymskich aktywistów za obywateli Rosji. Zgodnie z umową pomiędzy Republiką Krymu a Rosją, mieszkańcy półwyspu, którzy nie wypełnili w określonym terminie odpowiedniego wniosku uznani zostali za obywateli Rosji. Tylko Chirniy złożył odpowiedni wniosek, w związku z czym – zdaniem rosyjskich władz, przysługuje mu prawo do pomocy konsula Ukrainy. W świetle logiki stosowanej przez władze rosyjskie uznanie ich za obywateli FR (nawet wbrew ich woli) pozwala na odcięcie od pomocy prawnej Ukrainy. 

Wcześniej (w listopadzie b.r.) O. Sentsov, O. Chirniy, G. Afanasyev oraz O. Kolchenko zostali wymienieni jako obywatele Ukrainy w odpowiedzi biura Prokuratora Federacji Rosyjskiej na listy od Fundacji Otwarty Dialog, posła na Sejm RP A. Lewandowskiego oraz ukraińskiego deputowanego O. Bryhynetsa. Prawdopodobnie urzędnicy przez przypadek użyli sformułowania „obywatele ukraińscy”, zamiast zastosować wykładnię narzuconą przez Kreml.