Gorące tematy:

„Uwolnienie” Sokolovej to PR-owski wybieg rządu!

Tak zwane „uwolnienie” Natalii Sokolovej jest wymuszonym oficjalnym działaniem PR władz kazachskich i prezydenta Nursultana Nazarbaeva w świetle ogólnego oburzenia wywołanego strzelaniem do cywilów w Obwodzie Mangistauskim w dniach 16-18 grudnia 2011r., oraz samowoli policji i represji w Zhanaozenie, które nastąpiły po tej tragedii.

To wymuszone działanie władz jest odpowiedzią na stałe żądania demokratycznego społeczeństwa Zachodu, aby zrewidować sprawę karną przeciwko N. Sokolovej w celu uniewinnienia niewinnej osoby. Sprawa mieszkańców Zhanaozen przyciągnęła niechcianą dla Akordy uwagę międzynarodową. Sam Przywódca Narodu został zmuszony do uznania zasadności tych żądań.

Ale zamiast całkowicie usprawiedliwić adwokata, który bronił interesów obywateli Republiki Kazachstanu – pracowników przedsiębiorstw naftowych w ich sporze pracowniczym z zagranicznymi pracodawcami, Nursultan Nazarbaev i jego podwładni zamienili Natalii Sokolovej karę sześciu lat pozbawienia wolności na trzy lata w zawieszeniu, oraz na trzy lata zakazali jej  zajmować się działalnością publiczną.

Czyli, de facto, władze kazachstańskie odizolowały ją od normalnego życia na ten sam okres 6-ciu lat, tyle że w warunkach domowych. Jednocześnie Natalia Sokolova przez cały ten czas będzie znajdować się pod dozorem policyjnym, i jeżeli organy nadzorujące nagle uznają, że zachowuje się ona niewłaściwie, to trafi z powrotem do więzienia lub zostanie ukarana w inny sposób. 

Ponieważ zakaz zajmowania się działalnością społeczną przez okres 3 lat ma dość szeroki zakres,  formalnie może być ukarana za wstąpienie do partii „Nur Otan”, za udzielenie porady sąsiadce w kwestiach ochrony socjalnej, lub za członkostwo w stowarzyszeniu ochrony zwierząt, oceniamy  tę decyzję Sądu Najwyższego Republiki Kazachstanu jako kolejny przejaw samowoli sądowej i całkowitego braku zasad.

Wszystko to, jak również fakt, że od decyzji o zmianie pierwotnego wyroku sądowego Natalii Sokolovej w dniu 6 marca 2012 r. do czasu jej zwolnienia w dniu 8 marca 2012 r. minęły zaledwie trzy dni, podczas gdy Yevgeniya Zhovtisa w analogicznej sytuacji zwalniano na podstawie amnestii przez okres 15 dni, świadczy o tym, że sądownictwo w Kazachstanie znajduje się pod kontrolą prezydenta RK Nursultana Nazarbaeva i jego administracji. 

W związku z tym, „uwolnienie” Natalii Sokolovej nie jest przejawem obiektywizmu i rzetelności ze strony oficjalnych władz Kazachstanu i prezydenta Nursultana Nazarbaeva, czy też przyznaniem się do popełnionego wcześniej błędu, lecz kolejnym krokiem Akordy, świadczącym o tym, że nie potrafi ona już dłużej utrzymywać stabilizacji w społeczeństwie, nie gwałcąc prawa  i nie dokonując samowoli. 

Rada Centralna koalicji partii demokratycznych „Khalyk Maidany”
12.03.2012
Zrodlo: Alga!