Gorące tematy:

Szósta misja obserwacyjna do Federacji Rosyjskiej

W dniu 13.10.2014 r. odbyła się 6. misja obserwacyjna w sprawie Nadii Savchenko, ukraińskiej pilotki, przetrzymywanej w areszcie w Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy misji: Anastasiia Chornohorska (Fundacja Otwarty Dialog) i Liliia Naumchuck (Monitoring Obywatelski OZON) pojechali do Rosji, aby wziąć udział w posiedzeniu sądowym. Uczestnikom misji towarzyszyła Natalia Paul, Pierwszy Sekretarz Konsula Ukrainy ds. konsularnych.

Delegacja odwiedziła Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, ale odmówiono jej spotkania z przedstawicielem tego komitetu. Uczestnicy misji złożyli formalną skargę w sprawie wizyty oraz przekazali raport sporządzony przez Fundację Otwarty Dialog, zawierający dowody na niewinność Savchenko.

W tym samym czasie adwokaci dowiedzieli się, że Nadia została już przewieziona do Państwowego Naukowego Centrum Psychiatrii Społecznej i Sądowej „Serbsky“ w celu poddania badaniu medycznemu; ta wiadomość została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Komitetu Śledczego, ale adwokaci nie zostali poinformowani o tym zdarzeniu. Później okazało się, że Savchenko przebywa w Centrum „Serbsky“ już od 10.10.2014 r.

Rozprawa w sprawie apelacji adwokatów odnośnie badania psychiatrycznego Savchenko w warunkach stacjonarnych w Państwowym Centrum Naukowym Psychiatrii Społecznej i Sądowej „Serbsky” była wyznaczona na godz. 16.00 czasu moskiewskiego w Basmannym Sądzie Rejonowym. Była to kontynuacja rozprawy z dnia 26.09.2014 r. W zaistniałej sytuacji, adwokaci domagali się odroczenia rozprawy w celu umożliwienia Savchenko uczestniczenia w posiedzeniu sądu.

Godzinę przed rozpoczęciem rozprawy, tłum dziennikarzy zgromadził się w pobliżu budynku sądu. Przybyli dziennikarze rosyjskich kanałów telewizyjnych i 2 ukraińskich: „1 + 1” i „Inter”. Obok przedstawicieli mediów na rozprawę stawili się ukraińscy posłowie z partii „Batkiwszczyna”: Andriy Shevchenko, Valery Dubil, Andreiy Pavlovski, Andriy Kozhemyakin oraz Oleksandra Kuzhel wraz z Mariyą Savchenko, matką Nadii. Pozwolono im wejść do budynku sądu, podczas gdy dziennikarze i inni wciąż czekali na zewnątrz. Wejść do środka pozwolono także ukraińskiemu konsulowi w Moskwie, Hennadiyowi Breskalence i Pierwszemu Sekretarzowi Konsula Ukrainy ds. konsularnych, Natalii Paul. Na rozprawę zostali również zaproszeni przedstawiciele Ambasady USA i Niemiec, lecz nie przybyli oni ze względu na to, iż rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Później rzecznik sądu, Anna Fadeeva pojawiła się i ogłosiła, że rozpoczęcie posiedzenia opóźnia się, ponieważ sędzia musiał zająć się innymi sprawami.

Kiedy zbliżała się godz. 16:40, goście i dziennikarze (oprócz operatorów kamer) zostali wpuszczeni do budynku. Rozprawa rozpoczęła się, ale uczestniczyli w niej tylko obrońcy, podczas gdy pozostali czekali wewnątrz budynku, lecz poza salą rozpraw. Nadia Savchenko nie został dowieziona do sądu. Śledczy  przedstawił odpowiedź na wniosek złożony do Państwowego Centrum Naukowego Psychiatrii Społecznej i Sądowej „Serbsky“, w której oświadczono, że byłoby nierozsądnym przerywać badanie i przywozić Nadię [do sądu].  

Sędzia przychylił się do wniosku obrońcy o odroczenie rozprawy. Kolejna rozprawa odbędzie się w dniu 11.11.2014 r., po zakończeniu miesięcznego badania, prowadzonego przez biegłych. Wtedy też Nadia zostanie dowieziona na rozprawę. Należy podkreślić, że kolejna rozprawa mimo wszystko będzie miała sens: jeżeli wniosek obrońcy zostanie przyjęty, to wszystkie wyniki ekspertyzy medycznej nie zostaną dołączone do akt sprawy. Jednocześnie, obecny okres aresztowania Nadii upływa z dniem 30.10.2014 r., zatem najprawdopodobniej przed tą datą odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie w sprawie przedłużenia jej tymczasowego aresztowania.