Gorące tematy:

Oświadczenie: Prośba o podniesienie kwestii praw człowieka w Kazachstanie

Prezydent Republiki Francuskiej Francois Hollande
Ambasador Francji na Ukrainie Alain Remy

 Szanowny Panie Prezydencie!

Dowiedzieliśmy się o Pańskiej wizycie w Kazachstanie, która odbędzie się w dniach 5. i 6. grudnia. W związku z tym zwracamy się do Pana z prośbą o nieudzielanie pomocy Nursultanowi Nazarbayevowi w walce z demokracją poprzez milczącą zgodę na łamanie praw człowieka w Kazachstanie i wydanie opozycjonisty Mukhtara Ablyzova Ukrainie i Rosji – krajom, w których nie przeprowadzono jeszcze reformy wymiaru sprawiedliwości, a skorumpowani urzędnicy nie zostali ukarani. Ta wizyta przypada na rocznicę wydarzeń mających miejsce 16 grudnia 2011 roku, podczas których strzelano do mieszkańców Zhanaozen.

Stłumienie pokojowego protestu naftowców ostatecznie pokazało autorytarne oblicze niezmiennego na swoim stanowisku prezydenta Kazachstanu. Po wydarzeniach w Zhanaozen społeczeństwo obywatelskie Kazachstanu dotknęły znaczne prześladowania. Opozycyjna partia „Alga!” i opozycyjne stowarzyszenie „Khalyk Maydany” zostały uznane za organizacje ekstremistyczne. Zdelegalizowano wydawnictwa „Vzglyad” i „Respublika”, które krytykowały władzę. Zostali represjonowani związkowi liderzy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji o demokratycznym nastawieniu.

Jesteśmy zaniepokojeni tym, że właśnie Francja stała się krajem, który zamierza wydać kazachskiego opozycjonistę Mukhtara Ablyzova Rosji lub Ukrainie. Ten wniosek ekstradycyjny jest wynikiem współpracy autorytarnych państw i zawiera istotny element polityczny. Niezależne media niejednokrotnie wskazywały na to, że Ukraina złożyła ten wniosek na skutek inicjatywy Kazachstanu. Jego celem jest przekazanie opozycjonisty kazachstańskiej władzy. W Kazachstanie Ablyzovowi grożą tortury, stosowanie metod psychiatrii represyjnej, a może nawet śmierć na skutek użycia przemocy.

Kontakty z Mukhtarem Ablyzovem stanowiły podstawę do ścigania karnego opozycjonistów, oskarżanych o nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego, podżeganie do społecznej nienawiści i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, na czele której rzekomo stał Ablyazov.

Zwracamy Pańską uwagę na to, że w marcu 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej podjęło decyzję o niedopuszczalności wydania Ukrainie i Rosji Tatyany Paraskevich, która też była oskarżona w sprawie BTA Banku.

Naszym zdaniem, lider europejskiego kraju nie powinien zamieniać wartości, za które przelewał krew francuski naród, na chwilowe korzyści ze współpracy z dyktatorem.

  • W związku z tym, że w Kazachstanie niejednokrotnie stwierdzano łamanie praw człowieka;
  • przyjmując do wiadomości, że Federacja Rosyjska łamie prawa więźniów, a jej system wymiaru sprawiedliwości w pełni jest uzależniony od autorytarnego reżimu Putina;
  • uwzględniając, że Ukraina nie przeprowadziła reformy organów prokuratury, nie przeprowadziła lustracji w organach ścigania, a osoby mające związek z prześladowaniami i zabójstwami aktywistów Majdanu w listopadzie 2013 r. – lutym 2014 r. nie zostały ukarane,

prosimy Pana:

  • o podniesienie na spotkaniach z prezydentem Nursultanem Nazarbayevem kwestii praw człowieka w Kazachstanie na przykładzie lidera partii „Alga!” Vladimira Kozlova, obrońców praw człowieka Vadima Kuramshina i Zinaidy Mukhortovej, poety Arona Atabeka i współzałożyciela partii „Demokratyczny Wybór Kazachstanu” Mukhtara Dzhakisheva;
  •  wstrzymanie ekstradycji Mukhtara Ablyzova z Francji do Rosji i na Ukrainę, gdzie grożą mu tortury i deportacja do Kazachstanu;
  • wspieranie reform demokratycznych w krajach byłego Związku Radzieckiego, a nie wspieranie reżimów dyktatorskich w Kazachstanie i Rosji.

Oświadczenie podpisane przez:
Lyudmylę Kozlovską, prezesa Fundacji „Otwarty Dialog”
Oleksandrę Matviichuk, prezesa zarządu Centrum Wolności Obywatelskich
Tetyanę Pechonchyk, przewodniczącą Centrum informacji o prawach człowieka