Gorące tematy:

Apelujcie do swoich kongresmenów o pomoc dla Ukrainy!

Fundacja Otwarty Dialog przyłącza się do apelu społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych, skierowanego do Kongresu USA, o przyjęcie tzw. Ustawy o poparciu wolności Ukrainy (Ukraine Freedom Support Act) z 2014 r. (S.2828), która przewiduje większe wsparcie i pomoc militarną dla Ukrainy w jej walce o odzyskanie kontroli nad okupowanymi terytoriami oraz odparcia rosyjskiej agresji.

Fundacja Otwarty Dialog jest przekonana, że Ukraina powinna otrzymać wszelkie możliwe wsparcie ze strony swoich międzynarodowych sojuszników. Dlatego też apelujemy do przedstawicieli społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych o aktywność, jak również o to, aby zwrócili się do swojego kongresmena o opowiedzenie się za przyjęciem Ustawy o poparciu wolności Ukrainy z 2014 r.!

Zwiększenie wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest ważne nie tylko dla samej Ukrainy ale również dla Polski i całej Europy. Kryzys na Ukrainie narasta od miesięcy i ciągle pojawiają się dowody na udział Rosji we wzbudzaniu agresji na wschodzie kraju, fizyczną inwazję i niezgodne z prawem zagarnięcie ukraińskich terytoriów, a także naruszanie szeregu międzynarodowych umów i zobowiązań, których Rosja jest sygnatariuszem.

Wspólna odpowiedź ze strony głównych sojuszników Ukrainy to jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w Europie. W grę wchodzi bezpieczeństwo nas wszystkich.

Skierowanie projektu ustawy do podpisu przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i wprowadzenie jej w życie wymaga uprzedniego jego przyjęcia w takim samym brzmieniu przez obie izby Kongresu USA (Senat i Izbę Reprezentantów).

Jak wskazują autorzy ogólnej kampanii mobilizacyjnej, w dniu 24 listopada 2014 r., podczas swojego posiedzenia, Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów zadeklarowała, że jej celem jest przyjęcie, do końca bieżącego roku, odpowiednika wniesionego przez Senat projektu ustawy S.2828. Potrzebna jest jeszcze większa mobilizacja, choć pierwsze rezultaty są już widoczne.

Wcześniej, w dniu 18 września 2014 r. Komisja ds. Stosunków Zagranicznych Senatu USA przyjęła dokument jednomyślnie (18 głosów za, przy braku głosów przeciwnych). Jest bardzo prawdopodobne, że cały Senat także udzieli mu poparcia.

W projekcie ustawy przewidziano zakrojone na szeroką skalę sankcje wymierzone w Federację Rosyjskią w związku z jej bezpośrednim i pośrednim zaangażowaniem w destabilizację sytuacji na Ukrainie, jak również postępującą agresję na niepodległe państwo. Przewidziano w nim także wyraźne upoważnienie dla Prezydenta Stanów Zjednoczonych do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, która pomogłaby temu krajowi w zwalczaniu agresji ze strony Federacji Rosyjskiej.

Prezydent jest uprawniony do przekazywania środków obronnych, realizacji działań z zakresu obronności oraz szkolenia rządu ukraińskiego w celu przeciwdziałania działaniom ofensywnym i przywrócenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w tym broni przeciwczołgowej i przeciwpancernej, broni załogowej i amunicji, radarów przeciwartyleryjskich służących wykrywaniu i mierzeniu w cele, jakimi są baterie artyleryjskie, kierowania ogniem, dalmierzy oraz sprzętu optycznego, naprowadzającego i kierującego, taktycznych obsługiwanych przez oddziały dronów obserwacyjnych, oraz zabezpieczonego sprzętu służącego do wydawania rozkazów i łączności, zgodnie z postanowieniami Ustawy o kontroli eksportu broni (Arms Export Control Act) (22 U.S.C. 2751 i nast.), Ustawy o pomocy zagranicznej (Foreign Assistance Act) z 1961 r. (22 U.S.C. 2151 i nast.), oraz innych odpowiednich przepisów prawa.

Fundacja Otwarty Dialog aktywnie popiera społeczeństwo ukraińskie w jego walce o wolność i większą demokrację. Śledzimy na bieżąco zachodzące zmiany podczas protestów na Majdanie, informując o licznych przypadkach przemocy i apelując o pomoc do naszych europejskich przyjaciół.

Jesteśmy obecnie w jednakowym stopniu zaangażowani w pomoc dla wschodniej Ukrainy i ścisłą współpracę ze społeczeństwem w wymiarze obywatelskim i politycznym oraz dzielenie się naszym know-how i doświadczeniem i udzielaniem wsparcia w rozwijaniu potrzebnych reform.

Więcej informacji o tym, jak można pomóc, znajduje się tutaj.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji Otwarty Dialog można znaleźć na: www.maidan24.eu