Ukraina: Nowe „antyterrorystyczne” ustawy niosą groźbę poważnego naruszenia podstawowych praw człowieka

18 listopada 2014 | Autor: Andriy Osavoliyk

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin