Kazachstan dezinformował państwa członkowskie ONZ podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego

21 listopada 2014 | Autor: Kateryna Savchenko