Reforma prawa karnego poważnie narusza zobowiązania międzynarodowe Kazachstanu w sferze praw człowieka. Władze zignorowały zalecenia UE i organizacji broniących praw człowieka

20 listopada 2014 | Redakcja serwisu