Gorące tematy:

Konferencja prasowa po wyborach parlamentarnych na Ukrainie

W warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się konferencja prasowa podsumowująca przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie.

Michał Boni, który jako jeden z 15 europosłów obserwował wybory w Charkowie, Sergey Khutorski, radca ambasady Ukrainy oraz Bartosz Kramek mówili o tym, co dla Ukrainy oznacza zwycięstwo sił proreformatorskich.