Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog współorganizatorem 2 edycji Dni Partnerstwa Wschodniego

Druga edycja Dni Partnerstwa Wschodniego odbyła się w Brukseli, w dniach 3 do 5 listopada 2014 r. Z inicjatywy Domu Polski Wschodniej oraz przy wsparciu innych organizacji i instytucji, w tym m.in. Fundacji Otwarty Dialog, zorganizowano w Brukseli trzydniowe spotkanie mające na celu wspólne omówienie zmiany sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego, a także kierunku, w jakim powinno zmierzać wsparcie UE dla tychże krajów. Dni Partnerstwa Wschodniego z programem wypełnionym wystawami sztuki, konferencjami, seminariami i koncertami, stały się szczególnym wydarzeniem dla zamieszkałych w Brukseli cudzoziemców oraz sposobnością do potwierdzenia wsparcia dla krajów na wschód od granicy Unii Europejskiej, a co ważniejsze, lepszego poznania ich kultur.

Wydarzenie rozpoczęło się wieczorem, 3 listopada otwarciem wystawy „Eastreet 2” prezentującej fotografię uliczną we wspaniałych wnętrzach Domku Polskie Wschodniej. Gości powitali gospodarze oraz twórca wystawy. Kilka słów do zebranych wygłosiła także Anna Koj z Fundacji Otwarty Dialog, która przypomniała wszystkim, że imprezy takie, jak Dni Partnerstwa Wschodniego są niezwykle ważne ponieważ pozwalają one społeczności europejskiej podtrzymywać dyskusję i dostosowywać ich pracę i wsparcie do rzeczywistych potrzeb krajów partnerskich. Są one wyraźnym sygnałem, że zachodzi potrzeba podejmowania konkretnych działań zmierzających do wypełnienia celu podstawowego programu Partnerstwa Wschodniego, jakim jest pomoc w rozwijaniu porządku demokratycznego w krajach członkowskich tej inicjatywy.

Rankiem 4 listopada, dyskusje przybrały charakter bardziej polityczny podczas konferencji zorganizowanej w budynku Parlamentu Europejskiego. Eksperci, zarówno w dziedzinie polityki jak i społeczeństwa obywatelskiego, omawiali najnowsze wydarzenia w krajach członkowskich Partnerstwa Wschodniego. Podczas obrad bardzo wyraźnie dostrzegalna była obecność Ukrainy będącej głównym przykładem tego, że wsparcie miejscowego społeczeństwa konkretnym know-how wymianą doświadczeń w zakresie budowy poparcia dla demokracji i walki z korupcją wymaga działań systemowych. Podkreślano przy tym, że każde z państw Partnerstwa Wschodniego potrzebuje zindywidualizowanego podejścia, w którym uwzględnić należy uwarunkowania jemu właściwe i jego indywidualną sytuację. Dyskusje były poświęcone także częściowo kwestii niedawnych wyborów parlamentarnych na Ukrainie oraz zbliżających się wyborów w Mołdawii.

Podczas bufetowego lunchu podanego w siedzibie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) w Brukseli, goście mogli obejrzeć wystawę fotografii „Oblicza Majdanu” opracowaną przez Fundację Otwarty Dialog. Zbiór fotografii, które przedstawiają życie codzienne Majdanu w najbardziej gorącym okresie. Zdjęcia przedstawiają wyraz twarzy ludzi, ich walkę o lepszą przyszłość i o wolność. Dla niektórych oznaczało to stanie na czele działań i fizyczną walkę o utrzymanie małego wycinka Kijowa, Majdanu, który był ich ostatnim przyczółkiem i miejscem desperackiej walki o zachowanie godności i dążenia do większej demokracji. Inni pomagali wykonując drobne gesty i podstawowe czynności, takie jak przygotowanie żywności, kierowanie do punktów, w których można było uzyskać informacje, które to działania były tak bardzo pożądane i w kontekście wydarzeń na Majdanie nabrały wymiaru szczególnie bohaterskiego symbolizmu. Fundacja Otwarty Dialog z dumą włączyła do zbioru niektóre zdjęcia wykonane przez naszego wolontariusza, który udał się z nami do Kijowa aby monitorować sytuację na miejscu, w najważniejszych momentach walki Ukrainy ze skorumpowanym reżimem.

Po południu 4 listopada, uczestnicy zebrali się na spotkaniu warsztatowym w EED, podczas którego przedstawiciele szeregu organizacji społecznych dzielili się swoimi doświadczeniami z kampanii i przedsięwzięć politycznych, w które z powodzeniem angażowano grupy z różnych krajów Partnerstwa Wschodniego. Podawali przydatne wskazówki, sugestie i opinie o tym, co ich zdaniem decydowało o sukcesie ich przedsięwzięć albo dlaczego w niektórych przypadkach być może coś mogło udać się lepiej.

Wieczorem wszyscy wysłuchali wspaniałego koncertu zespołu „The Ukrainians”. Ton wieczorowi nadały ukraińskie melodie ludowe przeplatane rytmami rockowymi. Była to wspaniała chwila łącząca przyjaciół i pozwalająca poczuć wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła nam podczas realizacji całej inicjatywy.

W dniu 5 listopada 2014 r., Dom Polski Wschodniej otworzył podwoje dla tych, którzy chcieli obejrzeć wystawę fotografii „Oblicza Majdanu” oraz „Eastreet 2”. Była to wspaniała okazja do zadumy nad prezentowanymi fotografiami. Wieczorem, na zakończenie Dni Partnerstwa Wschodniego miało miejsce interesujące wydarzenie kulturalne poświęcone Gruzji. Był to pokaz filmów gruzińskich dla tych wszystkich, którzy mieli na tyle szczęścia, aby zapisać się na czas, ponieważ liczba miejsc była ograniczona.

Sukces Dni Partnerstwa Wschodnioeuropejskiego polega na łączeniu poważnych debat na tematy o dużej wadze politycznej, geopolitycznej i gospodarczej z imprezami kulturalnymi poświęconymi krajom Partnerstwa Wschodniego. Wnoszą one ducha dysputy i pozwalają wszystkim, w tym politykom, dyplomatom i społeczności imigrantów w Brukseli, stać się po trosze Ukraińcami, Gruzinami, Mołdawianami, Azerami, Ormianami czy Białorusinami.

Zdjęcia i video z Dni Partnerstwa Wschodniego: Łukasz Kobus/KobusArt