Gorące tematy:

Prokurator Generalny FR uznał Sentsova za obywatela Ukrainy

Oleg Sentsov, Oleksiy Chirniy, Gennadiy Afanasyev oraz Oleksandr Kolchenko zostali wymienieni jako obywatele Ukrainy w odpowiedzi biura Prokuratora Federacji Rosyjskiej wysłanym do ukraińskiego deputowanego O. Bryhynetsa. Do tej pory we wszczętej przeciwko aktywistom z Krymu sprawie karnej władze rosyjskie utrzymywały, że zatrzymani legitymują się obywatelstwem FR. Listy o podobnej treści otrzymali także Fundacja Otwarty Dialog oraz poseł na Sejm RP Andrzej Lewandowski.

Do tej pory we wszczętej przeciwko aktywistom z Krymu sprawie karnej władze rosyjskie utrzymywały, że zatrzymani legitymują się obywatelstwem FR.

O. Bryhynets wystosował list do rosyjskich władz w sprawie ukraińskich aktywistów, przetrzymywanych przez Rosję. W odpowiedzi władze rosyjskie użyły sformułowania, z którego wynika, że uznają zatrzymanych za obywateli Ukrainy. Bryhynets komentując odpowiedź w mediach wyraził nadzieję, że ułatwi to prace prawnikom Sentsova i pozostałych zatrzymanych. Biuro Prokuratora FR użyło sformułowania „obywatele Ukrainy”, tłumacząc rzekome legalne przetrzymywanie aktywistów.

Odpowiedź władz rosyjskich skierowana do ODF

Jak twierdzi ukraiński deputowany, biuro Prokuratora Generalnego nie zawarło w piśmie odpowiedzi na zadane pytania. Nie załączono m.in. kompletnej listy ukraińskich więźniów, wspominając jedynie o tych, których los znany jest zachodniej opinii publicznej. Jednocześnie w odpowiedzi stwierdzono iż przetrzymywanie oraz sprawy karne wszczęte przeciwko Ukraińcom prowadzone są zgodnie z prawem. A stan zdrowia zatrzymanych pozwala na umieszczenie ich w areszcie.

Oleg Sentsov, ukraiński reżyser filmowy i działacz pro-ukraiński oraz trzech jego współpracowników zostało niezgodnie z prawem uprowadzonych z okupowanego terytorium Krymu przez rosyjskich agentów FSB i przekazanych do Moskwy w dniu 23 maja 2014 r. Sentsov i jego współpracownicy byli przetrzymywani w ukryciu przez siły FSB. Przez wiele dni nikt nie wiedział, gdzie się znajdują. Jednocześnie uprowadzonym nie przedstawiono żadnych zarzutów. Dopiero po wywiezieniu do Rosji – gdzie są obecnie przetrzymywani, oskarżono ich o planowanie ataku terrorystycznego i przynależność do organizacji terrorystycznych. Ponieważ aresztowani nie odmówili przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego w ciągu miesiąca, przewidzianego przez władze rosyjskie, automatycznie stali się obywatelami FR. W ten sposób Sentsovowi, Kolchence, Afanasyevowi i Chirniyowi – niezależnie od ich woli – nadano obywatelstwo FR po zajęciu Krymu. Jednocześnie w świetle logiki stosowanej przez władze rosyjskie ważność miały utracić ich ukraińskie paszporty. 

Zobacz odpowiedź władz rosyjskich do deputowanego O. Bryhynetsa
Zobacz odpowiedź władz rosyjskich do ODF (tłumaczenie angielskie)
Źródła: bryhynets.comukrainiancrisis.net