Gorące tematy:

Oświadczenie w sprawie kamienia “upamiętniającego ofiary Majdanu i ATO”

Na Placu Wileńskim w Warszawie w miejscu kontrowersyjnego “Pomnika Czterech Śpiących”, pojawił się kamień “upamiętniający ofiary Majdanu i ATO”. Inicjatywa ta pochodzi od Fundacji Abacus, która wg naszych informacji nie wsławiła się jak dotąd zrobieniem czegokolwiek dla Ukrainy poza marnym serwisem internetowym, który ma legalizować jej działalność.

Na początku października jej przedstawiciele, zaprosili nas do projektu “upamiętnienia”. Jak przyznał jego pomysłodawca, chodziło mu nie tyle o upamiętnienie Ukraińców co zajęcie miejsca na które miałby wrócić “Pomnik Czterech Śpiących”. Oczywiście nie włączyliśmy się do pomysłu.

Naszym zdaniem prawdziwymi intencjami organizatorów było skłócenie środowisk które sprzeciiają się powrotowi “pomnika” i chcą upamiętnienia w tym miejscu bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, takich jak Danuta Siedzikówna “Inka” czy Witold Pilecki, ze środowiskami które chcą w Warszawie upamiętnienia bohaterskiej walki Ukraińców.

Dlatego Fundacja Otwarty Dialog zdecydowanie potępia te prowokacyjne działania i stoi na stanowisku, że kamień powinien zostać usunięty, a wszelkie działania mające na celu upamiętnienie EuroMajdanu powinny mieć charakter legalny.