Rosja narusza międzynarodowe zobowiązania

3 grudnia 2014 | Autor: Autor: Andriy Osavoliyk