Sąd najwyższego szczebla: zakaz wjazdu do Polski ukraińskiej prezes organizacji pozarządowej jest nieuzasadniony

6 grudnia 2022 | Autor: Redakcja