Kazachstan: według ONZ oceniającego poziom przestrzegania praw człowieka, rząd musi się zobowiązać do ochrony wolności słowa

  • 31.10.2014
  • Autor: PEN International

Według przedstawionego dziś stanowiska PEN International, władze Kazachstanu powinny odpowiedzieć na wezwania do większej ochrony wolności słowa skierowane przez kilka państw podczas dzisiejszego przeglądu przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

Światowe stowarzyszenie pisarzy wezwało Kazachstan do wypełniania wynikającego z prawa międzynarodowego zobowiązania do ochrony wolności słowa, oraz wysunęło szereg rekomendacji na temat tego, w jaki sposób lepiej chronić to prawo, formułując je we wniosku skierowanym do ONZ w lutym bieżącego roku wspólnie z organizacją Artykuł 19 and oraz lokalną grupą ds. praw człowieka w Kazachstanie, Adil Soz.

Na rekomendacje te składa się wezwanie Kazachstanu do dekryminalizacji zniesławienia, zapobiegania atakom na prawo do wolności zgromadzeń, przeprowadzenia reform prawa w kierunku ochrony wolności słowa w Internecie oraz zaprzestania stosowania karcerów jako narzędzia tortur i maltretowania.

Podczas swojej wizyty w Kazachstanie we wrześniu, zorganizowanej wraz z kazachskim PEN Clubem, Prezes PEN International John Ralston Saul, Sekretarz ds. Międzynarodowych Hori Takeaki oraz Dyrektor Wykonawczy Carles Torner spotkali się z Szefem Kancelarii Prezydenta, Nurlanem Nigmatulinem, i wyrazili wątpliwości zawarte we wspólnym wniosku.

Podczas tego spotkania, PEN wezwał także do uwolnienia Vladimira Kozlova, dziennikarza, obrońcy praw człowieka oraz założyciela opozycyjnej partii politycznej Alga!, który odbywa karę siedmiu i pół roku pozbawienia wolności za ‘podżeganie do niepokojów społecznych oraz nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego państwa’. Członek PEN z Kazachstanu, Vladimir Karcev oraz Dyrektor Wykonawczy PEN International, Carles Torner, zdołali odwiedzić Kozlova w więzieniu:

„Kozlov – podobnie jak wszyscy pisarze, którzy zostali uwięzieni wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do swobody wypowiedzi – jest jednym z nas. Zanim wyszedłem, powtórzyłem, że istotę pracy PEN stanowi nasza nieustająca walka o wolność wypowiedzi i to, o za czym się wszyscy opowiadamy, oraz że będziemy w dalszym ciągu prowadzić kampanię na jego rzecz i będziemy jego głosem, tak jak on działał na rzecz innych, dopóty dopóki nie będzie mógł zająć miejsca pośród nas. – Carles Torner, Dyrektor Wykonawczy, PEN International.

Kozlov został aresztowany w 2012 roku, krótko po wygłoszeniu wystąpienia skierowanego do Parlamentu Europejskiego na temat zabicia przez policję 15 robotników naftowych w Zhanaozen. Wzywał on wówczas do przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w sprawie tych wydarzeń. Niezależni obserwatorzy, którzy śledzili jego losy po aresztowaniu donosili, że nie miał on sprawiedliwego procesu.

Kozlova symbolizowało ’Puste Krzesło’ podczas 80. Kongresu PEN International, który odbywał się w dniach 29 września – 2 października w Biszkeku, w Kirgistanie. List, który napisał on z więzienia do Gromadzenia Delegatów PEN, odczytał Prezydent kazachskiego PEN Clubu, Bigeldy Gabdullin.

Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele PEN wyrazili także swoje obawy co do złego traktowania uwięzionego poety i działacza społecznego, Arona Atabeka. Atabek jest przetrzymywany w więzieniu o bardzo surowym rygorze od 2007 r., a większość tego czasu spędził w karcerze, co stanowiło karę za napisanie książki, w której krytykował Prezydenta Nursultana Nazarbayeva. Atabek został pobity i odmówiono mu należytej opieki medycznej, dostępu do światła słonecznego i systematycznego kontaktu z rodziną.

Źródło: PEN International

Więcej na temat: Kozlov, Kazachstan, PEN International