Demonstracja pod Ministerstwem Obrony Narodowej

3 listopada 2014 | Autor: