Pod Ministerstwem Obrony Narodowej demonstrowaliśmy przeciw Mistralom i francuskiej hipokryzji

3 listopada 2014 | Autor:

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin