Gorące tematy:

Konferencja prasowa po wyborach parlamentarnych na Ukrainie

W polskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się w poniedziałek 27 października konferencja prasowa podsumowująca przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie.

foto: Leszek Imielski

Michał Boni, który w Charkowie, jako jeden z 15 europosłów obserwował wybory osobiście, radca ambasady Ukrainy – Sergey Khutorski i Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, mówili o tym, co dla Ukrainy oznacza zwycięstwo sił proreformatorskich.