Gorące tematy:

Rosyjscy śledczy utrudniają pracę adwokatom Nadii Savchenko

Fundacja Otwarty Dialog wyraża protest w związku działaniami rosyjskich śledczych, które są skierowane przeciwko adwokatom Nadii Savchenko: Markowi Feyginowi, Ilyi Novikovowi i Nikolayowi Polzovowi. Śledczy naciskają na Nadię Savchenko i jej bliskich przekonując, by zrezygnowała z usług obecnych adwokatów i zastąpiła ich bardziej „lojalnymi”.  Obrońców próbowano też zmusić do podpisania oświadczenia o nieujawnianiu informacji ze śledztwa.  Dodatkowo organy śledcze kuszą Viktora Chevguza, ukraińskiego adwokata Savchenko, który jest gotów współpracować z Komitetem Śledczym Federacji Rosyjskiej.

Nadia Savchenko poinformowała, że śledczy Dmitriy Manshin prowadzący śledztwo w jej sprawie, proponował jej zastąpienie obecnych adwokatów bardziej „lojalnymi wobec władz i organów śledczych”, i wysunął nawet dwie kandydatury do wyboru – „adwokat А.” i „adwokat G.” (nazwisk nie ujawnia się ze względu na bezpieczeństwo Nadii Savchenko). Tym niemniej, ukraińska pilotka nie zgadza się na zmianę adwokatów.

O tym, że obecni adwokaci są niewygodni dla organów prowadzących śledztwo, Dmitriy Manshin mówił w trakcie rozmowy z ukraińskim adwokatem Nadii Savchenko, Viktorem Chevguzem. Oskarżonej byłoby lepiej bez tych adwokatów: oni jej nie pomagają, a bardziej szkodzą. Wylewają na nas brudy, zamiast rzeczowej współpracy. W efekcie, dalej niż do recepcji komitetu (Komitetu Śledczego FR – przyp. red.) nie trafiają”, – przekazał stanowisko Manshina Chevguz.

Adwokat Mark Feygin poinformował, że śledczy Dmitriy Manshin usiłował uzyskać od obrońców Nadii Savchenko podpisanie oświadczenia o nieujawnianiu informacji. „Podpisanie oświadczenia w tego rodzaju sprawach, jak Savchenko jest potrzebne wyłącznie po to, żeby ukryć potworne uchybienia procesowe, które są popełniane przez organy śledcze. Chcę oznajmić, iż nie będę podpisywał żadnych oświadczeń o nieujawnianiu informacji. Niech tylko spróbują mnie odsunąć ze sprawy. To jedynie przekona wszystkich o ich bezprawiu”, – powiedział Mark Feygin. Również Nadiya napisała oświadczenie, w którym zabroniła adwokatom podpisywania dokumentu o nieujawnianiu informacji, ponieważ chce, żeby postępowanie przygotowawcze w jej sprawie odbywało się publicznie i jawnie.

Równolegle z próbami odsunięcia od prowadzenia sprawy niewygodnych adwokatów, organy śledcze lojalnie zachowują się wobec ukraińskiego adwokata Nadii Savchenko, Viktora Chevguza.

Analiza retoryki, jaką posługuje się Viktor Chevguz świadczy o tym, że on jest gotów współpracować z organami i odrzuca możliwość występowania w sprawie Nadii Savchenko podtekstu politycznego.

Fundacja Otwarty Dialog próby utrudniania pracy adwokatom Nadii Savchenko uważa za świadectwo skuteczności i prawidłowego kierunku ich działań związanych z obroną Ukrainki. Sprawa przeciwko Savchenko jest w całości spreparowana, dlatego organy prowadzące śledztwo usiłują wszelkimi sposobami uniknąć publicznego charakteru sprawy, w tym poprzez zamianę adwokatów.

Próby śledczych odsunięcia od prowadzenia sprawy obecnych adwokatów Nadii Savchenko stanowią ingerencję w proces obrony, co narusza zasadę konkurencyjności stron (art. 15 kpk FR). Fundacja Otwarty Dialog domaga się od organów śledczych, w tym od Dmitriya Manshina, zaprzestania wywierania nacisków na Nadię Savchenko i jej bliskich, których próbuje się przekonać, by zrezygnowali z pomocy obecnych adwokatów i zastąpili ich bardziej lojalnymi. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Andriy Osavoliuk – [email protected]
Lyudmyla Kozlovska – [email protected]
Fundacja „Otwarty Dialog